SV/Prabhupada 0647 - Yoga betyder att sammankoppla sig med den Högste

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Yoga betyder att sammankoppla sig med den Högste
- Prabhupāda 0647


Lecture on BG 6.2-5 -- Los Angeles, February 14, 1969

Hängiven: Vers nummer fyra. "En person sägs ha uppnått yoga när man avstått från alla materiella önskningar, han verkar inte för sinnesnjutning eller engagerar sig i självisk verksamhet (BG 6.4). "

Prabhupāda: Ja. Detta är det perfekta stadiet i yoga-systemet, yogautövning. En person sägs ha uppnått yoga. Det betyder att yoga betyder anslutning. Precis som, samma exempel. Antag att detta finger var skiljt från min kropp. Eller ta inte detta finger, ta någon maskindel. Den ligger utanför maskinen och ligger overksamt. Och så snart den placeras i maskinen fungerar den med olika funktioner. Cutacut, cutacut, cutacut, den fungerar. Det betydar yoga, det har gått ihop. På samma sätt är vi nu skiljda. Dessa materiella aktiviteter, fruktbärande aktiviteter, De har beskrivits helt enkelt som slöseri med tid. Mūḍha. Mūḍha. De har beskrivits i Bhagavad-gītā som mūḍha. Mūḍha betyder skojare . Varför? En sådan stor affärsman? Du säger skojare, varför? Han tjänar tusentals dollar dagligen. Men de har beskrivits, mūḍha, skojare, för att de arbetar så hårt, men vad är hans nöje? Han njuter av samma mängd mat, sömn och parning. Det är allt. Som ... En man som tjänar miljoner dollar om dagen, det betyder inte att han kan njuta av att para sig med miljoner kvinnor. Nej. Det är inte möjligt. Hans kraft för parning är samma som en som tjänar tio dollar. Hans energi att äta är densamma med mannen, den som tjänar tio dollar. Så han tänker inte att "Min njutning av livet är lika med den man som tjänar tio dollar. Varför arbetar jag så hårt för att tjäna miljoner dollar dagligen? Varför förstör jag min energi på det sättet? " Du ser? De kallas mūḍha.

Na māṁ duṣkṛtinaḥ (BG 7.15) - faktiskt borde han ha engagerat, när han tjänar miljontals dollar dagligen, borde han ha engagerat sig, sin tid och energi, hur man förstår Gud, vad är syftet med livet. Eftersom han inte har något ekonomiskt problem. Så han har tillräckligt med tid, han kan utnyttja det i Kṛṣṇamedvetande eller Gudsmedvetenhet. Men han deltar inte på det sättet. Därför är han mūḍha. Mūḍha betyder faktiskt, mūḍha betyder åsna. Så hans intelligens är inte så bra. En person sägs ha uppnått yoga när han avstått från alla materiella önskemål. Om man är i perfektion av yoga är man nöjd. Han har inte längre någon materiell önskan. Det är perfektion. Han verkar inte för sinnesnjutning eller engagerar sig i fruktbärande verksamhet. Fruktbärande aktiviteter är också, fruktbärande verksamhet innebär att du tjänar något för sinnesnjutning. Man är praktiskt taget engagerad i någon sinnesnjutning, Och man samlar pengar för tillfredsställelse.

Så fruktbärande aktiviteter, antag fromma aktiviteter. Fromma aktiviteter, enligt Veda, överallt, om du är dygdig, om du ger lite pengar i välgörenhet, är det dygdiga aktiviteter. Om du ger lite pengar för att öppna sjukhus, om du ger lite pengar för att öppna skolor, gratis utbildning, är det verkligen dygdiga aktiviteter. Men de är också avsedda för sinnestillfredsställelse. Antag om jag ger välgörenhet för att distribuera utbildning. Då kommer jag i mitt nästa liv att få bra faciliteter för utbildning, Jag ska vara högutbildad, eller bli utbildad, jag ska få en bra ställning.. Men i slutet, vad är tanken? Om jag får en bra ställning, om jag får en bra position, hur använder jag det? För sinnestillfredsställelse. Trevligt, det är allt. För att jag inte vet någonting annat. Det är fruktbärande aktiviteter. Om jag går till himlen, en högre standard för livet. Antag, i ert Amerika, en bättre levnadsstandard än Indien. Men vad betyder detta, "bättre levnadsstandard"? Samma äta, sova, på ett bättre sätt, det är allt. Du gör inget mer. De äter också. De äter lite grovt korn, du äter väldigt fint. Men äter. Inte bortom detta äta.

Så min bättre livsstil betyder inte något andligt förverkligande. En bättre standard för att äta, sova, para, det är allt. Så detta kallas fruktbärande aktiviteter. Fruktbärande aktiviteter är också ett annat mönster för sinnestillfredsställelse, Men det är på samma grund av sinnestillfredsställelse. Och yoga betyder sammanlänkning med den Högste. När Högste är sammanlänkad, så snart som, precis som Dhruva Mahārāja. Så fort han såg Gud, Nārāyaṇa ... Den pojken genomgick allvarlig självtukt, botgörning för att se Gud. Han såg. Men när han såg, sa han: Svāmin kṛtārtho 'smi varaṁ na yāce (CC Madhya 22.42). "Min kära Herre, jag är nu helt nöjd. Jag vill inte be om någonting, någon välsingnelse från dig. " För vad är välsingnelse? Välsingnelser betyder att du får ett mycket fint kungarike eller en mycket trevlig fru, eller mycket fin mat, mycket trevligt. Dessa saker anser vi som välsingnelser. Men faktiskt när man blir sammankopplad med Gud, vill man inte ha någon sådan välsingnelse. Han är nöjd. Helt nöjd. Svāmin kṛtārtho 'smi varaṁ na yāce (CC Madhya 22.42).

Historien om denna Dhruva Mahārāja jag har berättat många gånger, att han var ett barn, femårig pojke. Han blev förolämpad av sin styvmor. Han satt på faderns knä, eller han försökte. Och hans styvmor sa: "Åh, du kan inte sitta på din faders knä För att du inte är född i min livmoder. " Så för att han var kṣatriya-pojke, trots att han var fem år gammal, tog han det som en stor förolämpning. Så gick han till sin egen mamma. "Mor, styvmor har förolämpat mig så här." Han grät. Mamma sa, "Vad kan jag göra, min kära pojke? Din pappa älskar din styvmor mer. Vad kan jag göra?" "Nej, jag vill ha min fars rike. Berätta för mig hur kan jag få det." Mamma sa: "Min kära pojke, om Kṛṣṇa, Gud, välsignar dig, kan du få." "Var är Gud?" Hon sa: "Åh, vi har hört att Gud är i skogen. Stora vismän går dit och finner ut." Så han gick till skogen och genomgick allvarlig botgöring och han såg Gud. Men när han såg Gud, Nārāyaṇa, var han inte mer angelägen om sin faders rike. Inte mer angelägen. Han sa: "Min kära Herre, jag är nöjd, helt nöjd. Jag vill inte längre, ha mitt rike, min faders rike. " Han gav jämförelsen att "jag sökte några småsten, men jag har värdefulla juveler." Så det betyder att han är mer nöjd.

När du faktiskt förbinder dig med Gud, då känner du dig själv många miljoner gånger nöjdare än att njuta av den här materiella världen. Det är Gudsförverkligande. Det är perfektionen av yoga.