SV/Prabhupada 0650 - Kom ut ur denna intrassling genom den perfekta yogan av Krishnamedvetande

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kom ut ur denna intrassling genom den perfekta yogan av Krishnamedvetande
- Prabhupāda 0650


Lecture on BG 6.2-5 -- Los Angeles, February 14, 1969

Hängiven: "I den materiella existensen utsätts man för inre sinnets och sinnenas inflytande. I själva verket är den rena själen intrasslad i den materiella världen på grund av det inre sinnets ego som önskar att härska över den materiella naturen. Därför bör det inre sinnet utbildas så att det inte kommer att lockas av den materiella naturens glitter. På detta sätt kan den betingade själen räddas. Man bör inte degradera sig genom att attraheras av sinnesobjekten. Ju mer man lockas sinnesobjekten, desto mer blir man intrasslad i den materiella existensen. Det bästa sättet att avvärja sig är att alltid engagera sig i Kṛṣṇas tjänst. Sanskritordet hi i denna vers används för att betona denna punkt, d.v.s det måste man göra. Det sägs också: "För människan är sinnet orsaken till bundenhet och sinnet är orsaken till befrielse. Sinnet absorberat i sinnesobjekten är orsaken till slaveri och sinnet obundet från sinneslobjekten är orsaken till befrielse. ' Därför är sinnet som alltid är engagerat i Kṛṣṇamedvetande orsaken till den högsta befrielsen. "

Prabhupāda: Ja. Det finns ingen chans. För sinnet som alltid är engagerat i Kṛṣṇamedvetande, finns det ingen chans att det är engagerat i māyāmedvetandet. Ju mer vi engagerar oss i Kṛṣṇamedvetande, desto mer håller du dig i solljuset, Det finns ingen chans att komma in i mörkret. Det är processen. Om du vill, är du fri. Du kan hålla dig inne i rummets mörker, och du kan komma ut i det stora dagsljuset. Det beror på ditt val. Men när du kommer i det stora solljuset finns det ingen chans för mörker. Mörker kan utrotas av ljus, men ljuset kan inte täckas av mörkret. Antag att du befinner dig i ett mörkt rum. Du tar med en lampa. Och Mörkret är slut. Men du tar något mörkt och går till solljuset, det kommer att blekna. Så kṛṣṇa sūrya-sama māyā andhakāra (CC Madhya 22.31). Kṛṣṇa är precis som solljus. Och māyā är precis som mörker. Så vad kan mörker göra i solljus? Du håller dig i solljus. Mörkret kommer inte att påverka dig. Det här är hela Kṛṣṇamedvetandets filosofi.

Håll alltid dig själv engagerad i Kṛṣṇamedvetna aktiviteter. Māyā kommer inte att kunna röra dig. Eftersom det inte finns någon möjlighet att mörkret får något inflytande på ljuset. Det anges i Śrīmad-Bhāgavatam. När Vyāsadeva, under instruktion av sin andliga mästare, Nārada, genom bhakti-yogabhakti-yogena praṇihite samyak, praṇihite 'male. Bhakti-yogena manasi (SB 1.7.4). Samma sinne, manasi betyder sinne. Blir upplyst av bhakti-yoga, bhakti-ljus, Bhakti-yogena manasi samyak praṇihite amale. När sinnet blir helt befriat från all förorening. Det kan göras med bhakti-yoga. Bhakti-yogena manasi samyak praṇihite 'male apaśyat puruṣaṁ pūrṇam.Han såg Gudomens högsta personlighet. Māyāṁ ca tad-apāśrayam. Och han såg det här māyā bara i bakgrunden. Apāśrayam. Ljus och mörker, tillsammans. Precis som här är ljus. Det finns också mörker här, lite mörker. Så mörker är fortfarande under ljuset. Men ljuset förblir inte under mörkets skydd. Så Vyāsadeva såg Kṛṣṇa, den Högste Herren, Och det här māyā, mörkret, apāśrayam, strax under Hans skydd.

Och vem är den här māyā? Det förklaras. Yayā sammohito jīva. Samma sak, samma illusoriska energi som har täckt dessa betingade själar. Och vem är de som är betingade? Yayā sammohito jīva ātmānaṁ tri-guëātmakam (SB 1.7.5). Fastän den här andesjälen är lika ljus som Kṛṣṇa eller Gud, men liten. Men han identifierar sig med den här materiella världen. Yayā sammohitaḥ, det här kallas illusion. När vi identifierar oss med denna materia. Yayā sammohito jīva ātmānaṁ tri-guṇātmakam, paro 'pi manute' nartham. Trots att han är transcendental, är han fortfarande engagerad i meningslösa aktiviteter. Paro 'pi manute' narthaṁ tat-kṛtaṁ cābhipadyate. Och han agerar dikterad av denna māyā. Detta förklaras mycket fint i Śrīmad-Bhāgavatam i första kanto hittar du, sjunde kapitelet.

Så vår position är sådan. Att vi är andliga gnistor, gnistor av ljus. Men nu är vi täckta av denna illusoriska energi, māyā. Och vi är dikterade av māyā och agerar och blir alltmer intrasslade i den materiella energin. Du måste komma ut ur denna intrassling genom denna yoga, eller den perfekta yogan av Kṛṣṇamedvetande. Det är yoga system.