SV/Prabhupada 1069 - Religion ger en idé om tro. Tro kan ändras - inte sanātana-dharma

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Religion Conveys the Idea of Faith. Faith May Change - Sanatana-dharma Cannot - Prabhupāda 1069


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Därför, sanātana-dharma, som nämnts ovan, att den Högsta Herren är sanātana, och den transcendentala boningen, vilken är bortom den andliga himlen, den är också sanātana. Och de levande varelserna, de är också sanātana. Så umgänge med den sanātana Högsta Herren, sanātana levande varelserna, i den sanātana eviga boningen är det ultimata målet med den mänskliga livsformen. Herren är så vänlig mot de levande varelserna eftersom de levande varelserna alla hävdas vara den Högsta Herrens söner. Herren förklarar sarva-yoniṣu kaunteya sambhavanti mūrtayo yāḥ (BG 14.4). Varje levande, varje typ av levande varelse... Det finns olika sorters levande varelser enligt deras olika karma, men Herren hävdar att Han är alla levande varelsers fader, och därför stiger Herren ned för att återhämta alla dessa glömda, betingade själar tillbaka till sanātana-dhāma, sanātana-himlen, så att sanātana levande varelsen kan återigen ta upp sin sanātana-position i evigt umgänge med Herren. Han kommer Själv genom olika inkarnationer. Han skickar Sin konfidentielle tjänare som son eller umgänge eller ācāryas för att återhämta de betingade själarna.

Och därför betyder inte sanātana-dharma någon sekterisk religiös process. Det är de levande varelsernas eviga funktion i förhållande till den eviga Högsta Herren. När det kommer till sanātana-dharma betyder det den eviga sysselsättningen. Śrīpāda Rāmānujācārya har förklarat ordet sanātana som "det som varken har en början eller ett slut." Och när vi talar om sanātana-dharma måste vi ta det för givet på Śrīpāda Rāmānujācāryas auktoritet, att den inte har någon början, eller något slut. Ordet religion är lite annorlunda än sanātana-dharma. Religion ger en idé om tro. Tro kan ändras. Man kan ha tro på en viss process, och han kan ändra tron efteråt och adoptera en annan tro. Men sanātana-dharma betyder det som inte kan ändras, som inte kan ändras. Precis som vatten och flytande tillstånd. Flytande tillstånd kan inte ändras från vatten. Värme och eld. Värme kan inte ändras från eld. På liknande sätt kan den eviga funktionen av den eviga levande varelsen, vilken är känd som sanātana-dharma, inte ändras. Det är inte möjligt att ändra. Vi behöver ta reda på vad som är den eviga levande varelsens eviga funktion. Därför, när vi talar om sanātana-dharma måste vi ta det för givet på Śrīpāda Rāmānujācāryas auktoritet att det inte har någon början eller något slut. Det som inte har något slut, någon början, kan inte vara någon sektarisk sak eller begränsad. När vi håller konferens om sanātana-dharma kan folk som tillhör några av de icke-eviga religiösa troerna felaktigt betrakta det som att vi har att göra med någon sektarisk sak. Men om vi går djupt in i ämnet och tar allting i den moderna vetenskapens ljus, kommer det bli möjligt för oss att se sanātana-dharma som sysselsättningen av hela världens befolkning, nej, hela universums befolkning. Icke-sanātana religiös tro må ha sin början i det mänskliga samhällets tidiga historia, men det kan inte finnas någon historia av sanātana-dharma eftersom den fortsätter att vara med de levande varelsens historia. Så vida det rör de levande varelserna finner vi det från śāstras auktoritet att de levande varelserna inte heller har någon födsel eller död. I Bhagavad-gītā sägs det klart och tydligt att den levande varelsen aldrig föds, och inte heller dör den någonsin. Han är evig, oförstörbar, och fortsätter att leva efter förstörelsen av hans temporära materiella kropp.