TR/Prabhupada 0951 - Mango Ağacının Tepesinde Çok Olgun Bir Meyve Var

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Önceki Sayfa - Video 0950
Sonraki Sayfa - Video 0952 Go-next.png

Mango Ağacının Tepesinde Çok Olgun Bir Meyve Var
- Prabhupāda 0951


720902 - Lecture Festival Sri Vyasa-puja - New Vrindaban, USA

Kṛṣṇa bilinci hareketi o kadar güzel ki, bir kişiyi herşeyde mükemmel yapar. Bilgide mükemmel, güçte mükemmel, yaşta mükemmel, herşeyde. Bir sürü şeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla hayatın bu mükemmeliyeti, hayatı nasıl mükemmel yapacağımızın yöntemi Kṛṣṇa'dan aşağı geliyor. Kṛṣṇa, O herşeyin kaynağıdır. Bu yüzden mükemmeliyet bilgisi Ondan gelir, ve periyodik olarak-periyodik olarak demek milyonlarca ve milyonlarca yılın ardından- Kṛṣṇa gelir. Brahmā'nın bir gününde gelir. Dolayısıyla Brahmā'nın günlerini, hatta bir günü bile, bir gününün süresini hesaplamak çok zordur. Sahasra-yuga-paryantam arhad yad brāhmaṇo viduḥ (BG 8.17). Brahmā'nın bir günü 433 milyon yıl demektir. Dolayısıyla Brahmā'nın her bir gününde, Kṛṣṇa günde bir kez gelir. Bu da Onun 433 milyon yıllık bir süreden sonra geldiği anlamına gelir. Neden? Hayatın mükemmel bilgisini vermek için, bir insan hayatını mükemmel yapmak için nasıl yaşamalı. Bhagavad-gītā var, bu milenyumda, bu zamanda Kṛṣṇa tarafından konuşulur. Şimdi Brahmā'nın bir gününü biz yirmi sekiz milenyumda geçiyoruz. Hayır, yirmi sekiz... Brahmā'nın gününde yetmiş bir Manu var, ve bir Manu'nun yaşadığı süre... O da milyonlarca yıl, yetmiş iki milenyum.

Yani şimdi biz mükemmel bilgisnin hesabıyla ilgilenmiyoruz. Bu mükemmel bilgi Tanrıdan, Kṛṣṇa'dan gelir, ve paramparā sistemiyle, guru zinciriyle dağıtılır. Tam da bir örneği var, bir mango ağacı. Mango ağacının tepesinde çok olgun bir meyve var ve o meyvenin tadılması lazım. Öyleyse yukardan meyveyi düşürürsem, kaybolacaktır. Bu yüzden elden ele, birbiri ardına, birbiri ardırna aktarılır... O zaman aşapı gelir. Yani bilginin tüm Vedik süreci otoriteden alınır. Ve guru zinciri aracılığıyla aşağı gelir. Önceden açıkladığım gibi, Kṛṣṇa bilgiyi, mükemmel bilgiyi Brahmā'ya veriyor ve Brahmā da bilgiyi Nārada'ya veriyor. Nārada da bilgiyi Vyāsa'ya veriyor. Vyāsa bilgiyi Madhvācārya'ya veriyor. Madhvācārya bilgiyi kendi guru zincirine, daha sonra da Mādhavendra Purī'ye veriyor. Mādhavendra Purī o bilgiyi Īśvara Purī'ye veriyor. Īśvara Purī o bilgiyi Caitanya Mahāprabhu'ya, Rab Caitanya'ya veriyor. O da o bilgiyi en yakınındaki öğrencileri altı Gosvāmīlere veriyor. Altı Gosvāmīler bilgiyi Śrīnivāsa Ācārya'ya, Jīva Gosvāmī'ye veriyor. Sonra Kavirāja Gosvāmī, sonra Viśvanātha Cakravartī, sonra Jagannātha dāsa Bābājī, sonra Bhaktivinoda Ṭhākura, sonra Gaura Kiśora dāsa Bābājī Mahārāj, sonra da benim öğretmenim Bhaktisiddhānta Sarasvatī. Sonra da biz aynı bilgiyi dağıtıyoruz.

Adananlar: Jaya Prabhupāda! Haribol!

Prabhupāda: Biz bilgi üretmiyoruz, çünkü biz nasıl üretebiliriz ki? Mükemmel bilgi benim de mükemmel olmam gerektiği anlamına gelir. Ama ben mükemmel değilim. Her birimiz, ben konuşurken, çünkü... Biz mükemmel değiliz çünkü koşullu yaşamımızda dört kusurumuz var. Birinci kusur hata yapmamız. Burada oturan her birimiz, kimse hayatında hiç hata işlemediğini söylemeye tenezüül edemez. Hayır, bu doğla. "Hata insana özgüdür."