TR/Prabhupada 0979 - Hindistan'ın Durumu Çok Kaotik

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Önceki Sayfa - Video 0978
Sonraki Sayfa - Video 0980 Go-next.png

Hindistan'ın Durumu Çok Kaotik
- Prabhupāda 0979


730408 - Lecture BG 04.13 - New York

Prabhupāda: Bu Kṛṣṇa bilinci hareketi insan toplumunun bir miktar beynini geliştiriyor. Brāhmaṇa. Ve bu beyin... Brāhmaṇa'nın işi... Brāhmaṇa, by kelimenin ta kendisi şurdan gelir: namo brahmaṇya-devāya go-brāhmaṇa-hitāya ca, jagad-dhitāya kṛṣṇāya govindāya namo namaḥ

namo brahmaṇya-devāya
go-brāhmaṇa-hitāya ca
jagad-dhitāya kṛṣṇāya
govindāya namo namaḥ
(CC Madhya 13.77, Viṣṇu Purāṇa 1.19.65)

Brāhmaṇa Tanrıyı bilen demektir. Bu brāhmaṇadır. Ve tanrıyı görüş alanında tutarak diğerlerine de Tanrı bilinçli olmayı öğretirler. Tanrı bilinçli olmadan, insan toplumu sadece hayvan toplumudur. Çünkü hayvanlar Tanrı bilinçli olamaz, siz her ne kadar hayvanlar, kediler köpekler arasında öğretileri yaymaya gitseniz de. Mümkün değil. Çünkü onşarın Tanrının ne olduğunu anlayacak beyni yok. Dolayısıyla insan toplumunda Tanrı hakkında öğretecek, insanları Tanrı bilincine yükseltecek bir brāhmaṇa yoksa, o zaman o hayvan toplumudur. Sadece yemek yemek, uyumak ve seks hayatı ile savunma, bunlar hayvanların da işidir. Hayvanlar da nasıl yemek yenileceğini, nasıl uyunacağını, nasıl cinsel hayattan keyşf alınacağını, nasıl savunulacağını bilir. Onlarda kendilerine göre bilirler.

O halde sadece bu işleri yapmak insan olmak demek değildir. O zaman insan, insanın misyonu yerine getirilmemiş olur. Kṛṣṇa'nın önerdiği gibi dört insan sınıfı olmalıdır: cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭam (BG 4.13). Brahminik insan sınıfı, kṣatriya bir insan sınıfı ve vaiśya bir sınıf olmalıdır... Zaten var. Ama Bhagavad-gītā'da öne sürüldüğü gibi çok bilimsel olarak oturuşmuş değiller. Cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭam (BG 4.13). Bunlar guṇa-karma-vibhāgaśaḥ. Guna niteliğe göre demektir. Yani Hindistan'da bu dört insan sınıfı var ama ismen var. Aslında o da kaotik bir halde. Çünkü kimse Bhagavad-gītā'da belirtildiği gibi reçeteyi uygulamıyor, guṇa-karma-vibhāgaśaḥ. Hindistan'da bir kişi brāhmaṇa aileye doğduğu halde, guṇası, nitelikleri bir śūdranınkinden az olduğu için yine de bir brāhmaṇa olarak kabul ediliyor. Zorluğu bu. Bu nedenle Hindistan'ın durumu çok kaotik. Ama bu bilimsel bir süreç. Siz batılı insanlar, bunu anlamaya çalışmalısınız. Ve bizim katılmış olan oğlanlarımızla kızlarımız anlamaya ve prensipleri yerine getirmeye çalışıyor. O halde brāhmaṇalar için olan bu Kṛṣṇa bilinci hareketine başlarsanız, nitelikte brāhmaṇa olursanız, o zaman sizin, Batılı uluslarınız... Özellikle Amerika'da birin sınıf ulıs olacaklardır. Birinci sınıf ulus olacaklar. Sizin aklınız var. Kaynaklarınız var. Aynı zamanda meraklısınız. İyi şeyler yakalıyorsunuz. Yani iyi nitelikleriniz var. Bu Kṛṣṇa bilinci hareketini ciddiyetle kabul ederseniz, dünyanın birinci sınıf milleti olacaksınız. Benim ricam budur.

Çok teşekkürler. Hare Kṛṣṇa.

Adananlar: Jaya, tüm yücelikler Śrīla Prabhupāda'ya!