TR/Prabhupada 1014 - Bir Yapmacık Tanrı Öğrencisini Eğitiyordu ve o da Elektirik Şoku Hissediyordu

From Vanipedia


Bir Yapmacık Tanrı Öğrencisini Eğitiyordu ve o da Elektirik Şoku Hissediyordu
- Prabhupāda 1014


750626 - Lecture SB 06.01.13-14 - Los Angeles

Sizin iki milyon dolarınız olabilir; benim on dolarım olabilir; sizin yüz dolarınız olabilir. Herkesin bir takım zenginliği var. Bu kabul edilir. Ama kimse, "Ben bütün zenginliklere sahibim," diyemez. Bu mümkün değil. Eğer bir kimse, "Ben tüm zenginliklere sahibim," diyebilirse, o Tanrıdır. Bu Kṛṣṇa tarafından söylenir. Dünya tarihinde kimse söylememiştir. Kṛṣṇa dedi ki, bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka-maheśvaram (BG 5.29): "Ben herşeyin hoşlanıcısıyım, ve tüm evrenin sahibiyim." Bunu kim söyleyebilir ki? O Tanrıdır. Aiśvaryasya samāgrasya. Samāgra toplamı anlamına gelir, kısmi değildir, "Bende çok fazla var. Şimdi dağıttım." İsmiyle bahsetmek istemiyorum - bir yapmacık Tanrı, öğrencisini eğitiyorsu ve öğrenci de elektrik şokları hissediyordu. Yani ne yazık ki, ben size elektirik şoku veremiyorum. (gülüşme) Anlıyorsunuz? Elektrik şokları, ve o elektrik şokuyla bayılıyordu. Ve bunlar alenen yazıldı, ve budalalar da kabul ediyor. Öğretmenler neden elektrik şoku versin ki? Bundan śāstrada nerde bahsediliyor? (gülüşme) Ama bu şeyler, düzmece şeyler ifade ediliyor. Elektrik şoku. Ve bayıldığı zaman, o zaman da Tanrı oturuyormuş, ve kendine geldiğinde, o zaman öğrenci Tanrıya sormuş, "Efendim, neden ağlıyorsunuz?" "Artık ben herşeyi bitirdim. Ben sana herşeyi verdim." Şuna bir bakın. Bir öğretmen öğrencisine öğretmekle herşeyi bitirir mi? Bu şeyler olup bitiyor. Dolayısıyla Kṛṣṇa o tür bir Tanrı değil, "Ben herşeyi bitirdim." Pūrṇasya pūrṇam ādāya pūrṇam evāvaśiṣyate (Īśo Dua). Tanrının tanımı budur. Tanrı o kadar mükemmel ve tamdır ki Onun bütün zenginliklerini alsanız bile, O yine de tamdır. Tanrı budur. "Ben stoklarımı bitirdim," değil.

Öyleyse akıllı adam Tanrının ne olduğunu Vedik bilgilerden öğrenmelidir. Tanrı uydurmayın. Uydurma, nasıl Tanrıyı uydurabiliriz ki? Bu mümkün değil. Buna mano-dharma denir. Zihinsel uydurmacayla, zihinsel tahminle Tanrıyı yaratamayız. İşte Tanrının tanımı, īśāvāsyam idaṁ sarvaṁ yat kiñcid jagatyāṁ jagat (Īśo Dua). Idaṁ sarvam. Sarvam ne görüyorsanız anlamına gelir. Büyük Pasifik Okyanusu'nu görüyorsunuz. O Tanrı tarafından yaratılmıştır. O bir tane Pasifik Okyanusu yarattı, bu yüzden Onun tüm kimyasalları, hidrojen ve oksijen bitti demek değildir. Hayır. Gökyüzünde süzülen milyonlarca ve milyarlarca Pasifik Okyanusu var. Bu Tanrının yaradılışıdır. Gökyüzünde süzülen milyonlarca ve milyarlarca gezegen var, ve milyonlarca ve milyarlarca canlı varlık, denizler ve dağlar, herşey var, ama kıtlık yok. Yalnızca bu evren de değil; milyonlarca ve milyarlarca evren var. Biz bu bilgiyi Vedik... alıyoruz.

yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi
koṭiṣv aśeṣa-vasudhādi vibhūti-bhinnaṁ
tad brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam aham...
(Bs. 5.40)

Tanrının zenginliğini anlamaya çalışın.