Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HR/Prabhupada 1065 - Kao prvo, čovjek bi trebao naučiti da on nije ovo materijalno tijelo

From Vanipedia


One Has To Learn First Of All That He Is Not This Material Body - Prabhupāda 1065


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Kada smo mi materijalno zaprljani, to se naziva ‘uslovljenim stanjem’, ‘ograničenim stanjem’. Tu je onda i lažni ego, lažna svjesnost ... Lažna svjesnost se pojavljuje pod impresijom, ‘ja sam jedan od proizvoda materijalne prirode’. To se zove 'lažni ego'. Sve materijalne djelatnosti su "jasjatma-budhiha kunjape tri-dhatuke..." (ŠB 10.84.13, "Poistovećenje sa inertnim tijelom sačinjenim od sluzi, žuči i vazduha..."). "Jasjatma-budhiha kunjape tri-dhatuke..." znači da se radi o osobi koja je okupirana mislima na bazi tjelesne koncepcije. Gospod Bog je objasnio “Bhagavad-gitu” jer se Arđuna pojavio u toj tjelesnoj koncepciji. Znači, osoba se treba osloboditi tjelesne koncepcije života. To je pripremna aktivnost za transcendentalistu koji želi da postane slobodan, da se izbavi. Prvo i najvažnije, on treba naučiti da on zapravo nije ovo materijalno tijelo. Znači, ta svijest, ili materijalna svjesnost - je nepoželjna. Stanje u kome smo oslobođeni od te materijalne svjesnosti - to stanje se naziva 'mukti'. 'Mukti' ili 'oslobođenje' znači, 'osloboditi se od materijalne svjesnosti'. U “Šrimad Bhagavatamu” je također data definicija duhovnoga oslobođenja : "muktir hitvanjatha rupam sva-rupenja vjavasthitiha" (ŠB 2.10.6, "Oslobođenje je permanentno stanje, kada živo biće odustane od promenljivih grubih i finih materijalnih tijela"). "Sva-rupenja vjavasthitiha" : 'Mukti' znači 'osloboditi se od kontaminirane svjesnosti ovog materijalnog svijeta' ... ... i postati utemeljen u čistoj (duhovnoj) svjesnosti. Celokupna instrukcija “Bhagavad-gite” ima za cilj da probudi tu čistu svjesnost ... Naći ćemo da u završnom stadijumu “Gitinih” instrukcija ... ... Krišna pita Arđunu da li je on sada u pročišćenoj svjesnosti ... ... da li je Arđunina svijest sada pročišćena? Pročišćena svjesnost znači 'djelovati u skladu sa instrukcijama Vrhovnog Boga'. To je 'pročišćena svjesnost'. To je cijela suma i suština pročišćene svjesnosti. Svjesnost već postoji, ali zato što smo mi samo dijelovi i čestice Boga - mi potpadamo pod utjecaj (materijalnih režima prirode) ... ... jer u nama postoji afinitet da potpadnemo pod utjecaj materijalnih režima. Ali Bog, kao Vrhovno Biće, nikada nije pod takvim utjecajem ; na Njega to ne utječe. To je i razlika između Svevišnjeg Gospoda Boga - i uslovljenih duša ...

E, sada, svijesnost... što je zapravo ova naša svijesnost? Ta svijesnost je "ja sam". Što je onda taj "ja"? U zaprljanoj svijesnosti "ja sam" znači, “ja sam gospodar svega što mogu obuhvatiti, sagledati”. Ali, to je samo jedna nečista svijest, svijest koja sugeriše - ‘ja sam uživaoc’. Cijeli svijet se vrti zato što svako živo biće misli da ... ... 'ja sam gospodar i kreator ovoga materijalnog svijeta'. Ta svjesnost ima dva psihička gibanja, ili dvije psihičke divizije. Prva je, ‘ja sam kreator’, a druga - ‘ja sam uživaoc’. Međutim, Vrhovni Gospodin je uistinu taj Kreator, i On je ustvari taj Uživaoc ... ... dok su živa bića - kao dijelovi i čestice Vrhovnoga Boga ... ... oni nisu niti kreatori niti uživaoci --- već samo saradnici. Uzmimo na primjer cjelokupnost jedne mašine ; svaki deo te mašine sarađuje sa njom, kooperira sa cijelinom ... Ili, ako proučavamo konstituciju našeg tijela ... ... to tijelo sadrži ruke, noge, oči ... ... i svi ti tjelesni instrumenti djeluju ... ... ali, svi ti elementi su samo dijelovi tijela, a ne uživaoci. Pravi uživaoc je zapravo - stomak. Noge se kreću, prenose nas sa jednoga mjesta na drugo ... Šaka sakuplja, šaka priprema hranu ... ... zubi žvaću hranu, i svi ti dijelovi tijela ... ... rade u cilju zadovoljenja stomaka ... ... jer je stomak taj principijelni faktor u organizaciji tjelesnog održanja. I sve ostalo je tu da bi služilo - stomaku. "...pranopaharać ća jathendrijanjam..." (ŠB 4.31.14) ... Baš kao što uočavamo da se drvo zeleni jer ga zaljevamo u korijenu ... Ili da ti postaješ zdrav ... ... kada se tvoji tjelesni dijelovi - šake, noge, oči, uši, prsti ... ... i sve ostalo nalazi u zdravom stanju - jer, kao dijelovi tijela --- svi oni sarađuju sa stomakom. Slično tome, Vrhovno Živo Biće, Gospod Bog -- On je taj Uživaoc. On je zapravo i Uživaoc a i Kreator ... ... dok smo mi, podređena živa bića - koji smo proizvodi energije Vrhovnog Boga ... ... mi smo tu da sarađujemo sa Njim. I ta saradnja će nam biti od pomoći. Na primjer, ako prsti uzmu neku kvalitetnu hranu ... ... ali ako prsti misle, "zašto bi ovo trebali dati stomaku ...?" ... "... daj da mi to sami uživamo" --- to bi bila greška, jer prsti sami po sebi nisu u stanju uživati hranu ... Ako prsti zaista žele da uživaju u nekoj hrani - moraju je prvo unijeti u stomak.