CS/Prabhupada 1066 - Lidé s Menší inteligencí, Oni považují Nejvyšší Pravdu Za neosobní

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 1065
Následující stránka - Video 1067 Go-next.png

People with Less Intelligence, They Consider The Supreme Truth as Impersonal - Prabhupāda 1066


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Takže celý aranžmá je, že hlavní osobou, hlavní osobou stvoření, hlavní osobou požitku je Nejvyšší Pán, a živé bytosti oni prostě spolupracují. Spoluprací, oni si užívají pomocí spolupráce. Ten vztah je jako mezi Pánem a služebníkem. Pokud je pan uspokojen, pokud je pan plně uspokojen, služebníci jsou automaticky spokojeni. To je zákon. Podobně, Nejvyšší Pán by měl být uspokojen, i když tendence stát se pánem a tendence užívat si v tomto hmotném světě, je ... Oni jsou také v živých bytostech, protože to je v Nejvyšším Pánu. On stvořil, On stvořil projevený vesmírný svět.

Proto bychom to měli najít v této Bhagavad Gítě, že úplný celek, včetně nejvyššího ovládatela, ovládané živé bytosti, vesmírné projevení, věčný čas, činnosti, vše z nich je zcela vysvětleno. Takže celá věc zcela v celku se jmenuje Absolutní Pravda. Úplný celek nebo Absolutní Pravda je proto úplná Osobnost Božství Šrí Krišna. Jak jsem vysvětlil, že projevení existuje kvůli Jeho rozličným energiím, a On je úplným celkem.

Neosobní Brahman je vysvětlen v Bhagavad Gítě že neosobní Brahman je rovněž podřízen úplné osobě. Brahmaṇo 'haṁ pratiṣṭhā (BG 14.27). Neosobní Brahman je také. Je to ... Neosobní Brahman je více podrobně vysvětlen v Brahma sūtre jako paprsky. Tak jako existují paprsky slunečního záření, sluneční planety, podobně, neosobní Brahman jsou zářivé paprsky Nejvyššího Brahmanu nebo Nejvyšší Božské Osobnosti. Proto neosobní Brahman je úplná realizace absolutního úplného celku, a také spojení s Paramātmou.Tieto věci jsou také vysvětleny. Puruṣottama-yoga. Když budeme číst kapitolu o Puruṣottama-yoge, tak budeme vidět, že Nejvyšší Osobnost Puruṣottama, je nad neosobním Brahmanem a částečnou realizací Paramātmi.

Nejvyšší Božská Oosbnosť se jmenuje sac-cid-ānanda-vigrahaḥ (BS 5.1). V Brahma-saṁhitā, na začátku to začíná takto: īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ/ anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam (BS 5.1)." Govinda, Kṛṣṇa je příčinou všech příčin. On je privotným Pánem. " Tak Nejvyšší Osobnost Božství je sac-cid-ānanda-vigrahaḥ. Realizace neosobního Brahmanu je realizací je sat části, věčnosti. A realizace Paramātmi je realizace sat-cit, věčné poznání, částečná realizace. Ale realizace Osobnosti Božství jako je Krišna je realize všech transcendentálních rysů jako sat, cit a ānanda, v naprosté vigrahe. Vigraha znamená podoba. Vigraha znamená podoba. Avyaktaṁ vyaktim āpannaṁ manyante mām abuddhayaḥ (BG 7.24). Lidé s menší inteligencí, oni považují Nejvyšší Pravdu za neosobní, ale On je osoba, transcendtálna osoba. To je potvrzeno v celé Védské literatuře. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Tak jako my jsme také osoby, individuální bytosti, my jsme osoby, máme naši individualitu, my jsme všichni individuální, podobně Nejvyšší Pravda, Nejvyšší Absolutno, On je také, v konečném důsledku je osoba. Ale realizace Osobnosti Božství je realizace všech transcendentálních rysů jako sat, cit, a ānanda, v naprosté vigrahe. Vigraha znamená podoba. Proto úplný celek není neosobní. Pokud je neosobní, nebo je menší než nějaká jiná osoba, On pak nemůže být úplný celek. Úplný celek musí být vše v rámci naší zkušenosti a nad naší zkušeností. Jinak nemůže být úplný. Úplná kompletní Osobnost Božství má nesmírně potence. Parāsya śaktir vividhaiva śrūyate (CC Madhya 13.65, purport). To je také vysvětleno v Bhagavad Gítě jak jedná s různými potencemi. Tento fenomenální svět, nebo hmotný svět, kde jsme nyní umístění je také úplný ve své podstatě, protože pūrṇam idam (Śrī Īśopaniṣad). Dvacet čtyři elementů z nichž podle Sāṅkhya filozofie, dvacet čtyři elementů, z nichž je tento dočasný vesmír projevený, jsou zcela upravené pro produkci úplných věcí, které jsou nezbytné pro udržování a vyživování tohoto vesmíru. Nemusí být na to vynaložena žádná jiná jednotka pro udržování vesmíru. Je to ve svém vlastním čase, ustálená energií úplného celku, a když čas vyprší, tak budou tyto dočasné projevy zničeny úplným aranžmá úplného.