Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

CS/Prabhupada 1080 - Shrnutí v Bhagavad Gítě - Krišna je Jedním Bohem. Krišna není sektářský Bůh

From Vanipedia


Summarized in the Bhagavad-gita - One God is Krishna. Krishna is not sectarian God - Prabhupāda 1080


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Pan v Bhagavad Gítě mluví velmi hlasitě v poslední části, ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ (BG 18.66). Pán na sebe bere zodpovědnost. Ten kdo se odevzdá Pánu, tak On si na sebe bere zodpovědnost že se postará, že se postará o všechny reakce z hříchů.

mala-nirmocanaṁ puṁsāṁ
jala-snānaṁ dine dine
sakṛd gītāmṛta-snānam
saṁsāra-mala-nāśanam
(Gītā-māhātmya 3)

Člověk se denně čistí koupáním se ve vodě, ale ten kdo se jednou vykoupe v posvátné vodě Ganga - Bhagavad Gíty, jeho špinavý hmotný život je všechen pryč.

gītā su-gītā kartavyā
kim anyaiḥ śāstra-vistaraiḥ
yā svayaṁ padmanābhasya
mukha-padmād viniḥsṛtā
(Gītā-māhātmya 4)

Protože Bhagavad Gíta je vyslovena Nejvyšší Božskou Osobností, proto by měli lidé ... Lidé nemusí číst veškerou Védskou literaturu. Jednoduše pokud člověk pozorně a pravidelně čte a naslouchá Bhagavad Gíte, gītā su-gītā kartavyā... A člověk by si měl toto osvojit za každou cenu. Gītā su-gītā kartavyā kim anyaiḥ śāstra-vistaraiḥ. Protože v tomto věku jsou lidé zaneprázdněný tak mnoho věcmi, že je zcela nenožné upoutat jejich pozornost na celou védskou literaturu. Tato jedna literatura stačí, protože to je esence celé Védské literatury, a je speciálně vyslovena Nejvyšší Božskou Osobností.

bhāratāmṛta-sarvasvaṁ
viṣṇu-vaktrād viniḥsṛtam
gītā-gaṅgodakaṁ pītvā
punar janma na vidyate
(Gītā-māhātmya 5)

Jak je řečeno, že ten kdo pije vodu z Gangy, že on také dosáhne vysvobození, tak potom co říci o Bhagavad Gítě? Bhagavad Gíta je nektarem celé Mahábháraty a je vyslovena Višnuem. Pán Kršna je původní Višnu. Viṣṇu-vaktrād viniḥsṛtam. Přichází to z úst Nejvyšší Božské Osobnosti. A gaṅgodakaṁ, o Ganze je řečeno, že vychází z lotosových nohou Pána, a Bhagavad Gíta vychází z Pánových úst. Samozřejmě není rozdíl mezi nohama a ústy Nejvyššího Pána. I tak z neutrální pozice můžeme studovat, že Bhagavad Gita je důležitější než voda Gangy.

sarvopaniṣado gāvo
dogdhā gopāla-nandana
pārtho vatsaḥ su-dhīr bhoktā
dugdhaṁ gītāmṛtaṁ mahat
(Gītā-māhātmya 6)

Pouze ... Tato Gītopaniṣad je jako kráva, a Pán je slavný jako chlapec od krav, a On dojil tuto krávu. Sarvopaniṣado. A je to esence všech Upanišad a je prezentována jako kráva. A pán jako expert na krávy, On dojí krávu. A pārtho vatsaḥ. A Arjuna je jako telátko. A su-dhīr bhoktā. A učení učenci a čistý oddaný, pro ně je toto mléko. Su-dhīr bhoktā dugdhaṁ gītāmṛtaṁ mahat. Nektar, mléko Bhagavad Gíty je určené pro učených oddaných.

ekaṁ śāstraṁ devakī-putra-gītam
eko devo devakī-putra ev
eko mantras tasya nāmāni yāni
karmāpy ekaṁ tasya devasya sevā
(Gītā-māhātmya 7)

Svět by se měl od Bhagavad Gíty učit, sebrat lekci. Evaṁ śāstraṁ devakī-putra-gītam. Existuje jediné písmo, jediné běžné písmo pro celý svět, pro lidi z celého světa, a to je Bhagavad Gíta. Devo devakī-putra eva. A pro celý svět existuje jeden Bůh, Šrí Krišna. A eko mantras tasya nāmāni. A jediná hymna, mantra, jediná hymna, jediná modlitba, nebo jediná hymna je spívaní Jeho jména, Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare. Eko mantras tasya nāmāni yāni karmāpy ekaṁ tasya devasya sevā. A existuje jen jediná práce, to je sloužit Nejvyšší Božské Osobnosti. Pokud se někdo učí z Bhagavad Gíty, tak pak jsou lidé velmi dychtiví mít jednom náboženství, jednoho Boha, jedno písmo a jednu práci nebo činnost v životě. To je shrnuto v Bhagavad Gítě. Tento jeden, jediný Bůh je Krišna. Krišna není sektářský Bůh, od jména Krišna ... Krišna znamená, jak jsme již vysvětlili výše, Krišna znamená nejúžasnější štěstí.