FI/Prabhupada 1067 - Meidän on hyväksyttävä Bhagavad-gita lyhentämättömänä ja ilman tulkintoja

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Edellinen Sivu - Video 1066
Seuraava Sivu - Video 1068 Go-next.png

Meidän on hyväksyttävä Bhagavad-gita lyhentämättömänä ja ilman tulkintoja
- Prabhupāda 1067


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Pienillä täydellisillä yksiköillä, elävillä olennoilla, on kaikki mahdollisuudet oivaltaa täydellinen. Ja kaikenlaisen epäytäydellisyyden kokemiseen on syynä epätäydellinen tieto täydellisestä. Bhagavad-gītā sisältää siis Veeda-viisauden kaiken tiedon.

Kaikki Veeda-tieto on erehtymätöntä. On olemassa erilaisia esimerkkejä siitä, kuinka pidämme Veeda-tietoa erehtymättömänä. Mitä hinduihin tulee esimerkiksi, ja kuinka he hyväksyvät Veeda-tiedon täydelliseksi, tässä on pieni esimerkki. Esimerkiksi lehmänlanta. Lehmänlanta on eläimen ulostetta. Smṛtin eli Veeda-tiedon mukaan, jos koskettaa eläimen ulostetta, täytyy kylpeä puhdistuakseen. Mutta Veeda-kirjoituksissa lehmänlantaa pidetään puhtaana. Itse asiassa epäpuhtaat paikat tai epäpuhtaat esineet voidaan puhdistaa lehmänlannalla. Voidaan tietysti kysyä, miksi yhdessä kohdassa sanotaan, että eläimen uloste on epäpuhdasta, ja toisessa kohdassa, että lehmänlanta, joka on myös eläimen ulostetta, on puhdasta, siis ristiriitaista tietoa. Mutta itseasiassa, se saattaa vaikuttaa ristiriitaiselta, mutta koska se on Veeda-määräys, se käytännön syistä hyväksytään. Eikä siten hyväksyttäessä syyllistytä virheeseen. Nykykemistit, nykytiede on havainnut, eräs Dr. Lal Mohan Gosal, hän on hyvin tarkasti analysoinut lehmänlannan ja havainnut, että lehmänlannassa on kaikki antiseptiset ominaisuudet. Samalla tavalla, uteliaisuuttaan hän on analysoinut myös Gangesin veden. Tarkoitan sanoa, että Veeda-tieto on täydellistä, koska se on kaikkien epäilysten ja virheiden yläpuolella. Ja Bhagavad-gītā on kaiken Veeda-tiedon ydin. Veeda-tieto on siksi erehtymätöntä. Se laskeutuu täydellisen oppilasketjun välityksellä.

Siksi Veeda-tiedossa ei ole kysymys tutkimustyöstä. Tutkimustyömme on epätäydellistä, koska tutkimme asioita epätäydellisillä aisteilla. Siksi tutkimustyömme tulos on myös epätäydellistä. Se ei voi olla täydellistä. Meidän on hyväksyttävä täydellinen tieto. Täydellinen tieto laskeutuu, kuten Bhagavad-gītāssa sanotaan, juuri kun olemme aloittaneet, evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (BG 4.2). Meidän on vastaanotettava tieto oikeasta lähteestä siihen henkisten opettajien oppilasketjuun kuuluvalta henkilöltä, joka saa alkunsa Herrasta Itsestään. Bhagavad-gītān puhui siis Herra Itse. Ja Arjuna, Krishnan oppilas, joka opiskeli Bhagavad-gītān opetuksia, hyväksyi kaikki opetukset sellaisenaan jättämättä mitään pois. Sekään ei ole hyväksyttävää, että hyväksymme jonkun osan Bhagavad-gītāa ja torjumme jonkun toisen osan. Sekään ei ole hyväksyttävää. Meidän on hyväksyttävä Bhagavad-gītā ilman tulkintaa, lyhentämättömänä ja ilman omia kummallisia lisäyksiämme, koska se tulisi hyväksyä täydellisimpänä Veeda-tietona. Veeda-tieto vastaanotetaan yliaistillisista lähteistä, koska sen ensimmäiset sanat puhui Herra Itse. Herran puhumia sanoja kutsutaan apauruṣeyaksi, eli sanoiksi, joita ei ole sanonut kukaan aineellisen maailman henkilö, joka on kärsii neljästä puutteellisuudesta. Aineellisen maailman elävän olennon elämässä on neljä puutteellisuutta, ja ne ovat 1) hän tekee virheitä, 2) hän on joskus harhan vallassa ja 3) hän yrittää huijata muita ja 4) hänen aistinsa ovat epätäydelliset. Näiden neljän epätäydellisyyden takia ihminen ei voi jakaa tietoa kaiken kattavasta tiedosta sen täydellisessä muodossa. Veeda-tieto on erilaista. Veeda-tieto annettiin Brahmānin, ensimmäisen luodun elävän olennon, sydämeen. Ja Brahmā vuorostaan välitti tiedon pojilleen ja oppilailleen sellaisena kuin sen alunperin oli vastaanottanut Herralta.