HE/Prabhupada 0201 - איך לעצור את המוות

From Vanipedia


איך לעצור את המוות
- פְּרַבְּהוּפָּאדַה 0201


הרצאה על צ'.צ'. מַדְהְיַה-לִילָא 20.102 - בּוֹלְטימוֹר, 7 ביולי, 1976

אז אנחנו רודפים אחרי ידע, אבל כל כך הרבה דברים אינם ידועים לנו. לכן סַנָאתַנַה גוֹסְוָאמִי מלמד אותנו על ידי הדוגמה האישית שלו כיצד לגשת למורה הרוחני, ואת המקרה שלו "ככה אני סובל". הוא היה שָׂר, לא הייתה שאלה לגבי סבל. הוא היה ממוקם היטב. הוא כבר הסביר, גְרָאמְיַה-וְיַוַהָארֵא פַּנְּדּיתַה, תָאי סַתְיַה קַרי מָאני : יש כל כך הרבה שאלות שאני לא יכול לענות עליהן; אין פיתרון; עדיין, אנשים אומרים שאני איש מאוד משכיל - אני מקבל זאת כמו שוטה.

איש אינו אדם מלומד אם איננו הולך לגורו: תַד-ויגְ'נָֿאנָארְתְהַםּ סַה גוּרוּם אֵוָאבְּהיגַצְ'צְ'הֵת (מוּנְּדַּקַה אוּפַּנישַׁד 1.2.12). לכן הפקודה הַוֵּדית היא שאם אתה רוצה להיות מלומד לך לַגּוּרוּ, לַגּוּרוּ המוסמך, לא ללכאורה-גּוּרוּ:

תַד וידְדְהי פְּרַנּיפָּאתֵנַה
פַּריפְּרַשְׂנֵנַה סֵוַיָא
אוּפַּדֵקְשְׁיַנְתי תֵא גְ'נָֿאנַםּ
גְ'נָֿׁאנינַס תַתְתְוַה-דַרְשׂינַהַּ
(בְּהַגַוַד גִיתָא 4.34)

גוּרוּ משמעותו אחד שראה את האמת המוחלטת. זה גורו - תַתְתְוַה-דַרְשׂינַהַּ; תַתְתְוַה משמעותה האמת כפי שהיא, ואילו דַרְשׂינַהַּ - אחד שראה. אז התנועה שלנו, תנועת תודעת קְרּישְׁנַּה שלנו, היא למטרה הזאת, לראות את האמת כמו שהיא, להבין אותה, לדעת את הבעיות של החיים וכיצד ליצור להם פיתרון. הדברים האלה הם הנושא שלנו. הנושא שלנו הוא לא דברים חומריים; שבדרך כזאת או אחרת אתה יכול להשיג מכונית ודירה ואישה טובה, אז כל הבעיות שלך יפתרו; לא, זה לא פתרון לבעיות. הבעיה האמיתית היא איך לעצור את המוות שלך. זו היא הבעיה האמיתית. ברם, כיוון שזה נושא מאוד קשה, אף אחד לא מתעסק בו: "הוֹ, המוות - אנחנו נמות בשלווה".

אמנם איש איננו מת בשלווה. אם אקח סכין ואומר: "תמות עכשיו בשלווה", (צחוק) ייפסק המצב של השלווה מיידית. הוא יבכה. אז אלה הן שטויות, כל אימת שמישהו אומר: אני אמות בשלווה. איש איננו מת בשלווה, זה לא אפשרי. לכן מוות הוא בעיה. גם לידה היא בעיה. איש לא תחת שלווה כשהוא נמצא ברחם של האם. הוא דחוס, אטום, ובימינו יש גם סיכון להיהרג.

אז אין שאלה על שלווה, לידה ומוות. ואז גם זקנה; בדיוק כשם שאני איש זקן, יש לי כל כך הרבה צרות. אז זקנה; וגם מחלה, לכולם יש נסיון: מספיק הוא כאב ראש כדי לעשות לך צרות. הבעיות האמיתית הן אלה: לידה, מוות, זקנה, מחלה. זו הָעֵדוּת שניתנה ע"י קְרּישְׁנַּה, גַ'נְמַה-מְרּיתְיוּ-גַ'רָא-וְיָאדְהי דוּהְּקְהַה-דוֹשָׁאנוּדַרְשַׂנַם (ב.ג. 13.9) אם אתה משכיל, הינך אמור לקחת בחשבון את ארבעת הבעיות הללו כמאוד מסוכנות.

אז הם, אין להם ידע. לפיכך הם נמנעים מן השאלות הללו. אמנם אנו מתעסקים בשאלות הללו ברצינות רבה. זה ההבדל בין תנועות אחרות לבין התנועה לתודעת קְרּישְׁנַּה. התנועה שלנו היא אודות כיצד לפתור את הבעיות הללו.