HE/Prabhupada 0481 - קרישנה הוא שובה לב-כל, קרישנה הוא יפה תואר

From Vanipedia


קרישנה הוא שובה לב-כל, קרישנה הוא יפה תואר
- פרבהופאדה 0481


הרצאה - סיאטל, 18 באוקטובר, 1968

איפוא הטיעון הזה, שאם גופיפי דם אדומים חדלו מלהיות, פסקו גם החיים - לא. ישנם כל כך הרבה טיעונים וטיעוני נגד. למעשה, זאת העובדה, היות ואנו מדברים מתוקף הספרות הרוחנית, אנשים קדושים והמורה הרוחני. זוהי הדרך להבנה. אינך יכול לייצר דבר עם מוחך הקטן והטיפש-עשרה, חושים בלתי-מושלמים. בני אדם - אלה בלתי-מושלמים, תמיד. לדוגמא, כאשר ילד רואה את השמש מחד, ומדען רואה את השמש מאידך. לפי טבעו, הילד - הידע שלו של השמש אינו מושלם. אותו הילד, כאשר הוא מקבל הדרכה מן המדען, הוא יכול להבין מהו גודלה. לפיכך תפיסה ישירה של ידע בחושים שלנו היא תמיד בלתי-מושלמת. עליך לקרוב לסמכות - בכל היבט של החיים. באופן דומה, אם ברצונך לתפוס מהו אלוהים, עליך למצוא מקלט בַּבְּהָגַוַד-גִיתָא. לכך אין חלופה. אינך יכול לשער "אלוהים הוא כזה, אלוהים הוא אחר," "אין אלוהים," "אלוהים מת," "אלוהים אינו מת." אלה פשוט השערות. כאן קְרּישְׁנַּה אומר,

מַיי אָאסַקְתַה-מַנָאהּ פָּארְתְהַה
יוֹגַםּ יוּנְֿגַ'ן מַד-אָאשְׂרַיַהּ
אַסַמְּשַׂיַםּ סַמַגְרַםּ מָאםּ
יַתְהָא גְ'נָֿאסְיַסי תַצ' צְ'הְרּינּוּ
(בג. 7.1)

אם אתם מאמינים שֶׁקְּרּישְׁנַּה, אישיות אלוה העילאי, משוחח באופן אישי, כפי שֶׁאַרְג'וּנַה האמין, אז אתם יכולים להבין מהו אלוהים. אחרת, זה לא אפשרי. אַסַמְּשַׁיַם.

אז התהליך הוא, התהליך הראשון הוא, מַיי אָאסַקְתַה-מַנָאהּ. עליכם להעסיק את מֶחְשַׁבְכֵם בִּקְּרּישְׁנַּה תמיד. זהו תהליך היוגה, שאותו אנחנו מציגים כתודעת קְרּישְׁנַּה. תודעת קְרּישְׁנַּה... בדיוק כשם שאם תתחברו בקביעות, לתחנת הכוח, יהיה ברשותכם, זרם מתמד של אנרגיה חשמלית. באופן דומה, אם תעסיקו את מֶחְשַׁבְכֵם בִּקְּרּישְׁנַּה, אין זה, קל וחומר, קשה. קְרּישְׁנַּה הוא שובה לב כל. קְרּישְׁנַּה הוא יפהפה. לִקְְרּישְׁנַּה יש פעילויות כה רבות. הספרות הַוֵּדית כולה מלאה בפעילויות של קְרּישְׁנַּה. הַבְּהַגַוַד-גִיתָא מלאה בפעילויות של קְרּישְׁנַּה. מתוך ההבנה שאלוהים גדול, עולה מצב ניטראלי של הבנה. עם זאת, יש להתעלות יותר ויותר, כמה גדול הוא באמת ובתמים. כמה גדול בפועל, זה אינו אפשרי להבנה, כיוון שהחושים שלנו תמיד בלתי-מושלמים. אלא שעד כמה שניתן יש ביכולתכם לשמוע אודות הפעילויות של אלוהים, המעמד שלו ביקום, ותוכלו לחשוב על כך, ולבסס את שיפוטכם, תוך שאתם מביאים טיעונים משלכם. אז, תוכלו להבין מעל לכל ספק, מיהו אלוהים. ההתחלה הראשונה היא, מַיי אָאסַקְתַה-מַנָאהּ. בפרק האחרון קְרּישְׁנַּה הסביר, שמי שעסוק באופן תמידי במחשבה על קְרּישְׁנַּה, הוא יוֹגי מן הדרגה הראשונה, יוֹגי מן השורה הראשונה. במדינה שלכם מערכת היוֹגה מאוד מפורסמת, אבל אינכם יודעים מיהו היוֹגי מן הדרגה הראשונה. מיהו היוגי מן השורה הראשונה, זה מוסבר בַּבְּהַגַוַד-גִיתָא: יוֹגִינָאם אַפּי סַרְוֵשָׁאםּ מַד-גַתֵנָאנְתַרָאתְמַנָא (בג. 6.47), שמתוך אלפים רבים, רבים של יוֹגים, היוֹגִי או הַבְּהַקְתַה-יוֹגִי שתמיד רואה בתוככי עצמו, בתוך ליבו, את הצורה של קְרּישְׁנַּה, הוא היוֹגי מן השורה הראשונה, הוא מן הדרגה הראשונה. אז עליכם להמשיך את מערכת היוגה מדרגה ראשונה הזו, וזה מוסבר כאן, מַיי אָאסַקְתַה-מַנָאהּ: לפתח זיקה ולהתקשר.