HU/Prabhupada 0846 - Az anyagi világ a lelki világ árnyéka, visszatükröződése

From Vanipedia


Az anyagi világ a lelki világ árnyéka, visszatükröződése
- Prabhupāda 0846


741221 - Lecture SB 03.26.09 - Bombay

Nitāi: „Devahūti így szólt: Ó Istenség Legfelsőbb Személyisége! Kegyesen beszélj a Legfelsőbb Személy és energiái jellemzőiről, mert e kettő az oka a megnyilvánult és a megnyilvánulatlan teremtésnek!”

Prabhupāda:

prakṛteḥ puruṣasyāpi
lakṣaṇaṁ puruṣottama
brūhi kāraṇayor asya
sad-asac ca yad-ātmakam
(SB 3.26.9).

Kapiladévát itt Puruṣottamának szólítják. Puruṣottama. Az élőlények, a Felsőlélek és az Istenség Legfelsőbb Személyisége. Az élőlényeket néha puruṣának nevezik, mert a puruṣa élvezőt jelent. Az élőlények élvezni akarják ezt az anyagi világot, bár nem ők az élvezők. Már sokszor elmagyaráztuk. Az élőlények szintén prakṛti, de élvezni akarnak. Ezt nevezik illúziónak. Az élvező mentalitásuk szerint puruṣának is lehetne nevezni őket, illuzórikus puruṣának. Az igazi puruṣa Bhagavān. A puruṣa azt jelenti, hogy bhoktā. A bhoktā, az igazi bhoktā, élvező, az Istenség Legfelsőbb Személyisége, Kṛṣṇa. Bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka-maheśvaram (BG 5.29).

Devahūti a puruṣa és a prakṛti tulajdonságainak tisztázását kéri. Tehát a puruṣa egy, de a prakṛti az végtelen számú energia. Prakṛti, azaz energia. Mint ahogy gyakorlati tapasztalattal rendelkezünk a férj és a feleség fogalmáról. A feleségre mondják, hogy ő az energia. A férj reggeltől estig igen keményen dolgozik, és amikor hazaér, a felesége sokféleképp gondoskodik a kényelméről; az evésről, az alvásról, a párzásról. Így a férj új erőre kap. Főképp a karmīk nyernek így a feleség viselkedése és szolgálata által energiát. Máskülönben a karmīk képtelenek dolgozni. Az energia elve jelen van. Ehhez hasonlóan a Legfelsőbb Úrnak is van energiája. A Vedānta-sūtrából megérthetjük, hogy az Istenség Legfelsőbb Személyisége mindennek az eredeti forrása, Brahman... athāto brahma jijñāsā. Ezt a Brahman... Az egyik törvényben Vyāsadeva elmagyarázza, hogy janmādy asya yataḥ, azaz ,,A Brahman, a Legfelsőbb Abszolút Igazság az, Akitől minden származik.” (SB 1.1.1). Tehát ha ez az elv, a Brahman, az Abszolút Igazság, amely szintén az Ő energiáival van feltöltve és azzal működik, nem lenne jelen, akkor miért lenne jelen ez az elgondolás az anyagi világban? Az anyagi világ a lelki világ árnyéka, tükörképe. Anélkül, hogy az eredeti dolog jelen ne lenne a lelki világban, nem tükröződhet az anyagiban sem.