LT/Prabhupada 0904 - Jūs pavogėte Dievo nuosavybę

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0903
Sekantis puslapis - video 0905 Go-next.png

Jūs pavogėte Dievo nuosavybę
- Prabhupāda 0904


730418 - Lecture SB 01.08.26 - Los Angeles

Taigi Kuntī sako, jog ši apsvaigimo padėtis, madaḥ, edhamāna-madaḥ (SB 1.8.26), auga, pumān, ir tokie žmonės negali nuoširdžiai kreiptis: „Jaya Rādhā-Mādhava.“ Jie negali to padaryti nuoširdžiai, tai neįmanoma. Jų jausmas, dvasinis jausmas yra pamestas. Jie negali nuoširdžiai kreiptis, nes jie nežino. „Ak, šis Dievas yra vargšams. Jie negali turėti pakankamai maisto. Tegu jie eina į bažnyčią ir prašo: „Dieve, kasdienės duonos duok mums.“ Mes turime pakankamai duonos. Kodėl turėčiau eiti į bažnyčią? Tai - jų nuomonė. Todėl šiomis dienomis, ekonominio išsivystymo dienomis, niekam nebeįdomu eiti į bažnyčią ar šventyklą. „Kas tai per nesąmonė? Kodėl turėčiau eiti į bažnyčią tam, kad prašyčiau duonos?“ Turėtume plėtoti ekonomines sąlygas, tuomet bus pakankamas aprūpinimas duona.“

Visai kaip daroma komunistinėse šalyse. Komunistinės šalys kaimuose skleidžia propagandą. Jie prašo žmonių eiti į bažnyčią ir prašyti duonos. Nekalti žmonės kaip visuomet paprašys: „Dieve, duok mums kasdienės duonos.“ Tuomet, kai jie išeis iš bažnyčios, šie komunistai jų paklaus: „Ar gavote duoną?“ Jie atsakys: „Ne, pone.“ „Gerai, tuomet paprašykite mūsų.“ Ir tada jie sakys: „Komuniste drauge, duokite man duonos.“ O komunistas draugas turi visą krovinį duonos: „Imkite, kiek tik norite, imkite. Tad kas yra geresnis? Ar mes esame geresni, ar jūsų Dievas yra geresnis?“ Jie sako: „Ne, pone, jūs eate geresnis.“ Nes jie neturi intelekto. Jie neklausia: „Jūs, neišmanėliai, iš kur atnešėte šią duoną?“ Ar pagaminote ją savo gamykloje? Ar galite pagaminti grūdus, duonos ingredientus, savo gamykloje? Nes jie neturi intelekto.

Šudros, jie vadinami šudromis. Šudra reiškia tuos, kurie neturi intelekto. Jie priima taip, kaip yra. Tačiau tas, kuris yra brāhmaṇa, kuris pažengęs intelekte, jis kaipmat paklaus: „Jūs, neišmanėliai, iš kur atnešėte šią duoną?“ Tai - brahmano klausimas. Jūs negalite išrasti duonos. Turite paprasčiausiai perdirbti Dievo grūdus... Grūdus, kviečius jums davė Dievas, jūs paprasčiausiai juos transformavote. Jeigu kažką iš kažko transformavote, tai nereiškia, jog tai tapo jūsų nuosavybe.

Visai kaip aš duočiau dailidei medžio, įrankių ir atlyginimą. Jis pagamina puikią, gražią spintą. Kam ši spinta priklausys? Dailidei ar tam, kuris aprūpino jį sudedamosiomis dalimis? Kam ji priklausys? Stalius negali sakyti: „Kadangi transformavau šį medį į tokią puikią spintą, ji yra mano.“ Ne. Ji nėra jo. Analogiškai - neišmanėli, kas tave aprūpino sudedamosiomis spintos dalimis? Tai - Krišna. Krišna sako: bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ khaṁ mano buddhir eva... prakṛtir me aṣṭadhā (BG 7.4). „Tai - Mano nuosavybė.“ Jūs nesukūrėte šios jūros, žemės, dangaus, ugnies ir oro. Tai nėra jūsų kūrinija. Jūs galite transformuoti šiuos materialius dalykus, tejo-vāri-mṛdāṁ vinimayaḥ, juos maišydami ir transformuodami. Jūs paimate žemės nuo grindų, vandens iš jūros, sumaišote tai ir dedate į ugnį. Tai tampa plyta. Tuomet jūs kaupiate šias plytas ir pastatote dangoraižį. Tačiau iš kur jūs gavote šias sudedamasias dalis, neišmanėliai, kad teigiate, jog šis dangoraižis - jūsų? Tai - protingas klausimas. Jūs pavogėte Dievo nuosavybę ir teigiate, kad tai - jūsų nuosavybė. Tai yra žinios. Tai yra žinios.