LV/Prabhupada 1057 - Bhagavad-gīta Pazīstama kā Gītopanišada, Vēdu Zināšanu Būtība

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bhagavad-gita is Known also as Gitopanisad, the Essence of Vedic Knowledge - Prabhupāda 1057


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Prabhupāda: Es izrādu savus pazemīgos cieņas apliecinājumus savas garīgajam skolotājam, kurš ar zināšanu lāpu atvēris manas acis, kas bija aptumšotas neziņā. Kad Šrīla Rūpa Gosvāmī Prabhupāda, kurš šajā materiālajā pasaulē uzstādījis misiju piepildīt Kunga Čaitanjas vēlēšanos, dos man savu lotospēdu patvērumu? Es izrādu cieņu sava garīgā skolotāja un visu viņa priekšteču lotospēdām garīgās kalpošanas ceļā. Es izrādu savus pazemīgos cieņas apliecinājumus visiem vaišnaviem un Sešiem Gosvāmī, tostarp Šrīlam Rūpam Gosvāmī, Šrīlam Sanātanam Gosvāmī, Raghunātam dāsam Gosvāmī, Džīvam Gosvāmī un viņu pavadoņiem. Es izrādu savus pazemīgos cieņas apliecinājumus Šrī Advaitam Āčārjam Prabhu, Šrī Nitjānandam Prabhu, Šrī Čaitanjam Mahāprabhu un visiem Viņa bhaktām, sākot ar Šrīvāsu Thākuru. Es tad izrādu savus pazemīgos cieņas apliecinājumus Kunga Krišnas lotospēdām, Šrīmatī Rādharānī un visu gopī lotospēdām, sākoot ar Lalitu un Višākhu. Ak, mans dārgais Krišna, žēlastības okeān, Tu esi visu sāpju pārņemto draugs un radīšanas avots. Tu esi govju ganuzēnu saimnieks un gopī, īpaši Rādharānī mīlētājs. Es Tev izrādu savus pazemīgos cieņas apliecinājumus. Es izrādu savu cieņu Rādharānī, kuras ķermenis ir izkausēta zelta krāsā, kura ir Vrindāvanas valdniece. Tu esi Valdnieka Vrišabhānu meita, kas ļoti dārga Kungam Krišnam. Es izrādu savus pazemīgos cieņas apliecinājumus visiem Kunga vaišnavu bhaktām. Viņi var piepildīt ikviena vēlmes kā vēlmju koki, un viņi ir ļoti līdzjūtīgi pret visām kritušajām dvēselēm. Es izrādu savu cieņu Šrī Krišnam Čaitanjam, Prabhu Nitjānandam, Šrī Advaitam, Gadādharam, Šrīvāsam un visiem Kunga Čaitanjas bhaktām. Mans dārgais Kungs, Kunfa garīgā enerģija, lūdzu pieņemiet mani kalpošanā Jums. Es nu esmu nožēlojami iegrimis materiālās darbībās. Lūdzu, pieņemiet mani kalpošanā Jums. Gītopanišadas ievads, A.C/ Bhaktivēdānta Svāmī, Šrīmad-Bhāgavaram, Viegls ceļojums uz citām planētām autors, laikraksta "Back to Godhead" redaktors, utt. Bhagavad-gīta ir pazīstama kā Gītopanišana, Vēdu zināšanu būtība, viena no vissvarīgākajām Upanišadām Vēdu rakstos. Šai Bhagavad-gītai ir daudzi komentāri angļu valodā, tādēļ kāda gan vajadzība pēc vēl viena angļu Bhagavad-gītas komentāra. To var izskaidrot šādi: Pirmais... Kāda amerikāņi dāma, Misis šarlote Le Blanka lūdza man ieteikt angļu Bhagavad-gītas versiju, kuru viņai lasīt. Protams, Amerikā ir daudz angļu Bhagavad-gītas izdevumu, bet līdz šim no tiem, kurus esmu redzējis, ne tikai Amerikā, bet arī Indijā, neviens no tiem nevar tikt raksturots kā autoritatīvs, jo lielākā daļa no tiem pauž savu viedokli Bhagavad-gītas komentāros, nepieskaroties Bhagavad-gītas garam tādam, kāds tas ir. Bhagavad-gītas gars pieminēts pašā Bhagavad-gītā. Tas ir tieši šāds. Ja mēs vēlamies lietot noteiktas zāles, tad mums jāievēro noteikti norādījumi, kas uzrakstīti uz zāļu iepakojuma. Mēs nevaram konkrētas zāles lietot pēc saviem vai drauga ieskatiem. Mums tās jālieto pēc dotajiem norādījumiem uz etiķetes, kā to noteicis ārsts. Līdzīgi arī Bhagavad-gīta jāpieņem kādu to ir teicis Pats tās Stāstītājs.