LV/Prabhupada 1064 - Kungs Mitinās Ikvienas Dzīvās Būtnes Sirdī

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

The Lord Lives Within the Core of Heart in Every Living Being - Prabhupāda 1064


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Visaugstākā apziņa tiks izskaidrota Bhagavad-gītā, nodaļā, kur izskaidrota atšķirība starp džīvām un īšvaru. Kṣetra-kṣetra-jña. Šī kšetra-gja izskaidrota, skaidrojot, ka arī Kungs ir kšetra-gja jeb ar apziņu, un džīvas jeb dzīvās būtnes ir ar apziņu. Bet atšķirība ir, ka dzīvā būtne apzinās šajā ierobežotajā ķermenī, bet Kungs apzinās visus ķermeņus. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61).

Kungs dzīvo katras dzīvās būtnes sirdī, tādēļ Viņš apzinās fiziskās kustības, darbības, kādas veic konkrētā džīva. Mēs nedrīkstam aizmirst. Ir izskaidrots, ka Paramātma jeb Dieva Augstākā Personība dzīvo katra sirdī kā īšvara, kā kontrolētājs, un Viņš dod norādes. Viņš dod norādes. Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭhaḥ (BG 15.15). Viņš atrodas ikviena sirdī, viņš dod norādes pēc Savas vēlēšanās. Dzīvā būtne aizmirst, ko darīt. Vispirms viņš izlemj rīkoties noteiktā veidā, tad viņš sapinas savas karmas rezultātos. Bet pēc ķermeņa atstāšanas, kad viņš pieņem citu ķermeni... Tāpat kā mēs atmetam viena veida tērpu un uzvelkam citu. Līdzīgi izskaidrots Bhagavad-gītā, ka vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya (BG 2.22). Kā būtne nomaina dažādus tērpus tā arī dzīvās būtnes nomaina dažādus ķermeņus. Notiek dvēseles pārceļošana un savu pagātnes darbību rezultāti. Šīs darbības var mainīties, kad dzīvā būtne ir labestībā, saprātīga, kad tā saprot, kā būtu jādarbojas. Ja viņš tā dara, tad visi pagātnes darbību rezultāti arī var tikt mainīti. Tādēļ karma nav mūžīga. No četriem, pieciem aspektiem - īšvara, džīva, prakriti, kāla un karma - šie četri aspekti ir mūžīgi, kamēr karma nav mūžīga.

Sevi pārpasaulīgi apzinājusies īšvara un atšķirība starp pārpasaulīgi apzinājušos īšvaru jeb Kungu, kā arī dzīvo būtni šībrīža apstākļos ir šāda: apziņa gan Kunga, gan dzīvo būtņu, šī apziņa ir pārpasaulīga. Nav tā, ka apziņa rastos saistībā ar šiem objektiem. Tā ir kļūdaina ideja. Teorija, ka apziņa attīstās noteiktos materiālās kombinācijas apstākļos, Bhagavad-gītā nav pieņemta. Viņi nevar. Apziņa var tikt apgriezti atainota materiālos apstākļos tāpat kā gaisma tiek atspoguļota caur krāsainu stiklu saskaņā ar krāsu. Līdzīgi Kunga apziņa nav materiāli ietekmēta. Visaugstais Kungs Krišna saka, ka mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ (BG 9.10). Kad viņš nolaižas šajā materiālajā pasaulē, Viņa apziņa materiāli netiek ietekmēta. Ja Viņa apziņa būtu materiāli ietekmēta, Viņš nebūtu piemērots runāt par pārpasaulīgu tematu Bhagavad-gītā. Nav iespējams runāt par pārpasaulīgu pasauli, ja mums ir materiāli piesārņota apziņa. Kungs nebija materiāli piesārņots. Bet mūsu apziņa šobrīd ir materiāli piesārņota. Kā māca Bhagavad-gīta, mums jāattīra materiāli piesārņota apziņa, darbības var veikt arī tīrā apziņā. Tas mūs padarīs laimīgus. Mēs nevaram apstāties. Mēs nevaram pārtraukt darboties. Darbības ir jāattīra. Un šīs attīrītās darbības sauc par bhakti. Bhakti nozīmē, ka darbības var izskatīties parastas, bet tās nav piesārņotas. Tās ir attīrītas darbības. Šī nezinošā persona var redzēt, ka bhakta darbojas kā parasts cilvēks, bet cilvēks ar vājām zināšanām nezina, ka bhaktas vai Kunga darbības nav piesārņotas ar netīru matērijas piesārņojumu, ar trīs gunu, dabas īpašību, piesārņojumu, bet gan ir pārpasaulīgā apziņā. Mūsu apziņa ir materiāli piesārņota, mums jāzina.