LV/Prabhupada 1071 - Ja Mēs Biedrojamies ar Kungu, Sadarbojas ar Viņu, Tad arī Mēs Būsim Laimīgi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

If We Associate with The Lord, Cooperate with Him, Then also We Become Happy - Prabhupāda 1071


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Mēs arī varam atcerēties, ka tad, kad runājam par "Krišnu", tas nav sektantisks vārds. "Krišnas" vārds nozīmē augstāko prieku. Ir apstiprināts, ka Visaugstais Kungs ir visa prieka avots. Mēs visi tiecamies pēc Krišnas. Ānandamayo 'bhyāsāt (Vedānta-sūtra 1.1.12.). Kunga dzīvās būtnes vai Kungs ir ar apziņu, tādēļ mēs apziņā tiecamies pēc laimes. Laimes. Kungs vienmēr ir laimīgs, un, ja mēs biedrojamies ar Kungu, sadarbojamies ar Viņu, esam Viņa sabiedrībā, arī mēs kļūstam laimīgi. Kungs ierodas šajā mirstīgajā pasaulē, lai parādītu Savus laika pavadīšanas veidus vrindāvanā, tie ir laimes pilni. Kad Kungs Šrī Krišna bija Vrindāvanā, Viņa darbības ar Saviem draugiem-govju ganuzēniem, ar Savām jaunavām, ar Saviem draugiem, draudzenēm, Vrindāvanas iedzīvotājiem, Viņa darbības bērnībā bija govju ganīšana, visas Krišnas darbības bija laimes pilnas. Visa Vrindāvana, visi Vrindāvanas iedzīvotāji tiecās pēc Viņa. Viņi nezināja neko citu kā Krišnu. Kungs Krišna ierobežoja Savu tēvu. Nanda Mahārādža godināja padievu Indru, jo Viņš vēlējās panākt, ka cilvēki godinātu tikai Dieva Augstāko Personību, ne padievus. Jo augstākais dzīves mērķis ir atgriezties Visaugstā Kunga mājoklī. Kunga Krišnas mājoklis aprakstīts Bhagavad-gītā, 15.nodaļā, 6.pantā,

na tad bhāsayate sūryo
na śaśāṅko na pāvakaḥ
yad gatvā na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama
(BG 15.6)

Nu mūžīgo debesu apraksts... Kad runājam par debesīm, tā kā mums ir materiālā debesu uztvere, mēs domājam par debesīm ar sauli, mēnesi, svaigznēm, tā. Bet Kungs saka, ka mūžīgajās debesīs nav vajadzības pēc saules. Na tad bhāsayate sūryo na śaśāṅko na pāvakaḥ (BG 15.6). Mūžīgajās debesīs nav vajadzība pēc mēness. Na pāvakaḥ nozīmē, ka av vajadzības pēc elektrības, uguns apgaismošanai, jo garīgās debesis jau ir apgaismotas ar brahmadžoti. Brahmadžoti, yasya prabhā (BS 5.40.), pārpasaulīgā mājokļa stari. Mūsdienās, kad cilvēki mēģina sasniegt citas planētas, nav viegli saprast Visaugstā Kunga mājokli. Visaugstā Kunga mājoklis ir garīgajās debesīs, un to sauc par Goloku. Brahma-samhitā tas ir ļoti jauki aprakstīts, goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ (BS 5.37.). Kungs, lai gan mūžīgi mitinās Savā mājoklī, Golokā, viņš tomēr ir akhilātma-bhūtaḥ, pie Viņa var vērsties arī no šejienes. Un Kungs tādēļ ierodas, lai izpaustu Savu īsto veidolu, sac-cid-ānanda-vigraha (BS 5.1.), lai mums nebūtu jāiedomājas. Nav runas par iztēli.