LV/Prabhupada 1075 - Mēs Nākamo Dzīvi Gatavojam Ar Šīs Dzīves Darbībām

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

We are Preparing for Our Next Life by Our Activities of This Life - Prabhupāda 1075


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Kungs saka: anta-kāle ca mām eva smaran muktvā kalevaram (BG 8.5). Tas, kurš atstāj šo materiālo ķermenis, vienkārši atceroties Kungu Krišnu, Dieva Augstāko Personību, uzreiz iegūst sac-cid-ānanda-vigraha veidolu (BS 5.1.) Ķermeņa atstāšana un jauna materiālā ķermeņa iegūšana arī ir noteikta. Cilvēks nomirst, kad izlemts par viņa nākamās dzīves ķermeni. Bet to izlemj augstākas autoritātes. Tāpat kā saskaņā ar mūsu kalpošanu esam vai nu paaugstināti, vai liedzīvojam lejupslīdi. Līdzīgi saskaņā ar mūsu darbībām mēs esam... Šīs dzīves darbības liek pamatus nākamajai dzīvei. Mēs gatavojamies savai nākotnes dzīvei ar šīs dzīves darbībām. Ja varam sagatavot šo dzīvi, lai nonāktu Dieva valstībā, tad nešaubīgi pēc šī materiālā ķermeņa atstāšanas... Kungs saka: yaḥ prayāti. Tas, kurš iet, sa mad-bhāvaṁ yāti (BG 8.5), mad-bhāvam... Viņš iegūst tādu pašu garīgo ķermeni kā Kungs, vai arī līdzīgu garīgo dabu. Ir dažādi pārpasaulnieki, kā jau iepriekš esam izskaidrojuši. Brahmavādī, paramātmavādī un bhaktas. Garīgajās debesīs vaibrahma-jyotir ir garīgās planētās, neskaitāmi daudz garīgu planētu, esam jau to apsprieduši. Un daudz šo planētu ir daudz dižākas par visas šīs materiālās pasaules visumiem. Šī materiālā pasaule ir ekāṁśena sthito jagat (BG 10.42). Tā ir viena ceturtdaļa no visa radītā. Šī ceturtdaļa ir garīgā pasaule, un viena ceturtdaļa no radītā ietver miljoniem šādu visumu, kur dzīvojam tagad. Un vienā no visumiem ir miljoniem un miljardiem planētu. Ir miljoniem sauļu, zvaigžņu un mēnešu visā materiālajā pasaulē, bet visa šī materiālā pasaulē Trīs ceturtdaļas no izpausmēm ir garīgās debesis. Mad-bhāvam, tas, kurš vēlas saplūst ar Visaugstāko Brahmanu, saplūst ar Visaugstā Kunga brahmadžoti. Mad-bhāvam nozīmē, ka brahmadžoti un garīgās debesis, kas atrodas brahmadžoti. Un bhaktas, kuri vēlas būt Kunga sabiedrībā, nokļūst Vaikunthas planētās. Ir neskaitāmi daudz Vaikunthas planētas, un Kungs, Visaugstais Kungs Šrī Krišna, ar Saviem izvērsumiem kā Nārājana ar četrām rokām un dažādiem vārdiem, Pradjumna, Aniruddha, Mādhava un Govinda... Ir neskaitāmi daudz šī četrroku Nārājanas izvērsumu. Viena no šīm planētām arī ir mad-bhāvam, arī atrodas garīgajā dabā. Jebkurš pārpasaulnieks savas dzīves beigās vai nu domā par brahmadžoti, vai meditē uz Paramātmu, vaI arī domā par Dieva Augstāko Personību, lai nu kā, viņi nokļūst garīgajās debesīs. Bet tikai bhaktas, kas personīgi saskārušies ar Visaugsto Personību, nokļūst Vaikunthas planētās vai arī Golokā Vrindāvanā. Kungs saka: yaḥ prayāti sa mad-bhāvaṁ yāti nāsty atra saṁśayaḥ (BG 8.5). Nav šaubu. Nedrīkst neticēt. Tas ir jautājums. Jūs lasāt Bhagavad-gītu visu dzīvi, bet, kad Kungs kaut ko saka, kas nav atainojams mūsu iztēlē, mēs to noraidām. Tas nav Bhagavad-gītas lasīšanas process. Tāpat kā Ardžuna saka: sarvam etaṁ ṛtam manye. "Es ticu visam, ko Tu esi teicis." Līdzīgi klausīšanās. Kungs saka, ka nāves brīdī tas, kurš par Viņu domā, vai nu kā par Brahmanu, vai Paramātmu, vai Dieva Augstāko Personību, viņš noteikti nokļūst garīgajās debesīs, un par to nav šaubu. Tam ir jātic. Un galvenais noteikums arī dots Bhagavad-gītā, kā iespējams nokļūt garīgajā pasaulē, vienkārši domājot par Visaugstāko nāves brīdī. Jo tiek pieminēts arī galvenais process:

yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ
tyajaty ante kalevaram
taṁ tam evaiti kaunteya
sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ
(BG 8.6)