LV/Prabhupada 1078 - Gan ar Prātu, gan Saprātu Iegrimis Domās par Kungu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 1077
Next Page - Video 1079 Go-next.png

Absorbed Both By The Mind and Intelligence Twenty-four Hours Thinking of the Lord - Prabhupāda 1078


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Kad jums ir spēcīga mīlestība uz Visaugsto Kungu, tad ir iespējams, ka varam veikt savu pienākumu, tajā pašā laikā atceroties par Kungu. Mums tāda sajūta jāattīsta. Tāpat kā Ardžuna vienmēr domāja par Kungu. Viņš ne uz sekundi nespēja aizmirst Krišnu. Pastāvīgs Krišnas biedrs. Tajā pašā laikā karotājs. KUngs Krišna Ardžunam neieteica atteikties no cīnīšanās, doties uz mežu, Himalajiem un meditēt. Kad Ardžunam tika ieteikta jogas sistēma, Ardžuna to noraidīja, ka "šī sistēma man ir neiespējama." Tad Kungs teica: yoginām api sarveṣāṁ mad-gatenāntarātmanā (BG 6.47). Mad-gatenāntarātmanā śraddhāvān bhajate yo māṁ sa me yuktatamo mataḥ. Tas, kurš vienmēr domā par Visaugsto Kungu, tas ir visdižākais jogs, pārākais gjānī, tajā pašā laikā - arī dižākais Kunga bhakta. Kungs iesaka: tasmāt sarveṣu kāleṣu mām anusmara yudhya ca (BG 8.7). "Kā kšatrijs tu nevari atteikties cīnīties. Tev jācīnās. Tajā pašā laikā, ja vienmēr Mani atceraties, tad tas būs iespējams." anta-kāle ca mām eva smaran (BG 8.5), "tad jūs Mani atcerēsieties arī nāves brīdī." Mayy arpita-mano-buddhir mām evaiṣyasy asaṁśayaḥ. Atkal Viņš saka, ka nav šaubu. Ja cilvēks pilnībā sevi uzticējis kalpošanā Kungam, garīgi kalpo Viņam pārpasaulīgā mīlestībā, mayy arpita-mano-buddhir (BG 8.7). Tā kā mēs patiesībā nestrādājam ar savu ķermeni. Mēs strādājam ar savu prātu un saprātu. Ja mūsu prāts un saprāts vienmēr vērsts uz Visaugsto Kungu, tad dabiski mūsu jutekļi arī nodarbināti kalpošanā Kungam. Tāds ir Bhagavad-gītas noslēpums. Ir jāapgūst tas, kā iespējams gremdēties gan ar prātu, gan saprātu, domās par Kungu divdesmit četras stundas dienā. Un tas mums palīdzēs nogādāt sevi Dieva valstībā vai nonākt garīgā noskaņā, pēc šī ķermeņa atstāšanas. Mūsdienu zinātnieki gadiem mēģina sasniegt mēnesi, tomēr to nav spējuši. Bet Bhagavad-gītā ieteikts šādi. Pieņemsim, cilvēks dzīvo vēl piecdesmit gadus, un viņš... Neviens nemēģina garīgot sevi pārpasaulīgās domās piecdesmit gadus. Tā ir ļoti laba doma. Bet ja kāds patiesīgi pūlas pat vien desmit gadus vai piecus gadus, mayy arpita-mano-buddhir (BG 8.7)... Tas vienkārši ir treniņa jautājums. Un šis treniņš var tikt viegli veikts, garīgi kalpojot, šravanam. Šravanam. Vieglākais ir klausīties.

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam
(SB 7.5.23)

Ir deviņi procesi. Vieglākais no tiem ir klausīšanās.