LV/Prabhupada 1077 - Kungs kā Absolūts Neatšķiras no Sava Vārda

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

The Lord Being Absolute, There is No Difference Between His Name and Himself - Prabhupāda 1077


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Šrīmad-Bhāgavatam sauc par bhāṣyo 'yaṁ brahma-sūtrāṇām. Tas ir dabisks Vēdānta-sūtras komentārs. Visa šī literatūra, tad-bhāva-bhāvitaḥ, sadā. Sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ (BG 8.6). Tas, kurš vienmēr ir nodarbināts... Tāpat kā materiālists vienmēr darbojas, lasot kādu materiālu, literatūru, kā avīzi, žurnālus, fantastiku, romānus, utt. Tik daudz zinātnes vai filozofijas, tam visam ir dažādas domas. Līdzīgi, ka vēršam savu lasīšanas spēju uz Vēdām, kā laipni mums tās piedāvājis Vjāsadēva, tad mums ir iespējams nāves brīdī atcerēties Visaugsto Kungu. Tas ir vienīgais paša Kunga ieteiktais ceļš. Patiesībā tas ir fakts. Nāsty atra saṁśayaḥ (BG 8.5). Neapšaubāmi. Tasmāt, Kungs tādēļ ierosina, tasmāt sarveṣu kāleṣu mām anusmara yudhya ca (BG 8.7). Viņš Ardžunam iesaka: mām anusmara yudhya ca. Viņš nesaka, ka "vienkārši atcerieties Mani un atsakieties no šībrīža pienākumiem." Nē. To neiesaka. Kungs nekad neiesaka ko tik nepraktisku. Šī materiālā pasaule norāda, ka ķermeņa uzturēšanai ir jāstrādā. Darbs iedalīts četrās sabiedrības kārtās: brāhmanām, kšatrijiem, vaišjām un šūdrām. Saprātīgā cilvēku kārta strādā citādi, vadītāju kārta dabojas citādi. Tirgotāju kārta, ražotāji, arī strādā citādi, strādnieku kārta arī strādā citādi. Cilvēku sabiedrībā, vai kā strādnieks vai tirgotājs, kā politiķis, vadītājs, kā saprātīgākās cilvēku kārtas pārstāvis, valodnieks, zinātnieks, ikviens kaut ko dara, un ir kāstrādā, lai izdzīvotu. Kungs iesaka: "Tev nav jāatsakās no savas nodarbošanās, bet tajā pašā laikā tu vari atcerēties." Mām anusmara (BG 8.7). Tas palīdzēs Mani atcerēties nāves brīdī. Ja neatceraties Mani vienmēr, pūloties izdzīvot, tas nav iespējams." Tajā pašā laikā Kungs Čaitanja iesaka: kīrtanīyaḥ sadā hariḥ (ČČ Adi 17.31). Kīrtanīyaḥ sadā. Ir vienmēr jāskandē Kunga Čaitanjas vārds. Kunga vārds un Pats Kungs neatšķiras. Šeit ir Kunga Krišnas norādījums Ardžunam: that mām anusmara (BG 8.7), "Tikai atceries Mani," un Kunga Čaitanjas norādījums ir: "Vienmēr skandējiet Kunga Krišnas vārdu." Šeit Krišna saka: "Vienmēr atceries Mani". Kungs Čaitanja vienmēr aicina: "Vienmēr skandējiet Krišnas vārdu." Nav atšķirības, jo Krišna un Krišnas vārds neatšķiras no Absolūta. Absolūtajā stāvoklī nav atšķirības. Tas ir absolūts stāvoklis. Kungs ir absolūts, nav atšķirības starp Viņa vārdu un Viņu Pašu. Mums tā jādara. Tasmāt sarveṣu kāleṣu (BG 8.7). Vienmēr, divdesmit četras stundas diennaktī, mums jāpielāgo savas darbības tā, lai vienmēr to atcerētos. Kā tas iespējams? Jā, tas ir iespējams. Šajā sakarā āčārjas devuši labu piemēru. Kāds tas ir? Tiek teikts, ka sieviete, kas pieķērusies citam vīrietim, lai gan viņai ir vīrs, tomēr joprojām ir pieķērusies citam. Un šāda pieķeršanās ir ļoti spēcīga. To sauc parakīja-rasa. Gan vīrieša, gan sievietes situācijā. Ja precēts vīrietis pieķēries citai sievietei. vai laulāta sieviete pieķērusies citam vīrietim, šāda pieķeršanās ir ļoti spēcīga. Āčārjas dod šo piemēru par slikta rakstura sievieti, kas pieķērusies citas sievietes vīram. Viņa vienmēr domā par citu vīrieti, bet tajā pašā laikā viņa izrāda savam vīram, ka ir ļoti aizņemta ģimenes pienākumu veikšanā, lai viņas vīrs neapšaubītu viņas raksturu. Viņa vienmēr atceras tikšanos ar savu mīļāko, lai gan ļoti prasmīgi veic savus mājsaimnieces pienākumus. Līdzīgi ir jāatceras visaugstākais vīrs, Šrī Krišna, tas jādara vienmēr, labi veicot materiālos pienākumus. Tas ir iespējams. Tam vajadzīga spēcīga mīlestība.