LV/Prabhupada 1079 - Bhagavad-gīta ir Pārpasaulīga Literatūra, Kuru Jālasa Ļoti Rūpīgi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 1078
Next Page - Video 1080 Go-next.png

Bhagavad-gita is a Transcendental Literature Which One Should Read Very Carefully - Prabhupāda 1079


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Klausoties Bhagavad-gītu vai Šrīmad-Bhāgavatam no sevi apzinājušās personas, mēs tiksim apmācīti domāt par Pārpasaulīgo Personi divdesmit-četras stundas diennaktī, kas galu galā, anta-kāle, ļaus atcerēties Visaugsto Kungu, tā, atstājot ķermeni, mēs iegūsim garīgu ķermeni, kas piemērots Kunga sabiedrībai. Kungs tādēļ saka:

abhyāsa-yoga-yuktena
cetasā nānya-gāminā
paramaṁ puruṣaṁ divyaṁ
yāti pārthānucintayan
(BG 8.8)

Anucintayan, pastāvīgi domāt tikai par Viņu. Tas nav ļoti grūti. Šis process ir jāapgūst no pieredzējuša cilvēka šajā jomā. Tad vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet (MU 1.2.12.). Jāvēršas pie cilvēka, kurš jau ir praktizējošs. Tātad abhyāsa-yoga-yuktena. To sauc abhyāsa-yoga, praktizēšana. Abhyāsa... Kā vienmēr atcerēties Visaugsto Kungu. Cetasā nānya-gāminā. Prāts vienmēr joņo no vienas vietas uz otru. Vienmēr ir jācenšas vērst prātu uz Pārpasaulīgā Kunga Šrī Krišnas veidolu. Vai arī jākoncentrējas uz skaņu, Viņa vārdu, kas ir vieglāk. Tā vietā, lai koncentrētu prātu, kas ir tik nemierīgs, uz ko augstāku, es varu klausīties Krišnas vārda skaņas, arī tas man palīdzēs. Tā arī ir abhyāsa-yoga. Cetasā nānya-gāminā paramaṁ puruṣaṁ divyaṁ. Paramaṁ puruṣa, ieva Augstākā Personība garīgajā karaļvalstī, garīgajās debesīs, pieejama, anucintayan, pastāvīgi klausoties. Veidi, kā to panākt, uzskaitīti Bhagavad-gītā, nevienam nav ierobežojumu. Nav tā, ka to var sasniegt tikai noteikta ļaužu kārta. Ikvienam ir iespējams domāt par Kungu Krišnu, klausīties par Kungu Krišnu. Un Kungs saka Bhagavad-gītā,

māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te 'pi yānti parāṁ gatim
(BG 9.32)
kiṁ punar brāhmaṇāḥ puṇyā
bhaktā rājarṣayas tathā
anityam asukhaṁ lokam
imaṁ prāpya bhajasva mām
(BG 9.33)

Kungs saka, ka pat zemākās kārtas cilvēks, pat pagrimusi sieviete, tirgotājs, strādnieks... Tirgotāji, strādnieki un sievietes tiek pieskaitīti pie vienas kategorijas, jo viņu saprāts nav attīstīts. Bet Kungs saka, ka pat zemāki par viņiem, māṁ hi pārtha vyapāśritya ye 'pi syuḥ (BG 9.32), ne tikai viņi vai zemāki par viņiem, vai ikvienu. Nav svarīgi, kas viņš vai viņa ir, ikviens, kas pieņem šo Bhakti jogas principu, kas pieņem Visaugsto Kungu kā dzīves summum bonum, augstāko dzīves mērķi... Māṁ hi pārtha vyapāśritya ye 'pi syuḥ, te 'pi yānti parāṁ gatim. Ka visi var sasniegt parāṁ gatim, garīgo karaļvalsti un debesis. Vienkārši jādarbojas sistēmā. Tā sistēma ļoti labi pieminēta Bhagavad-gītā, un to var piekopt, padarīt savu dzīvi pilnīgu, rast pastāvīgu risinājumu dzīvei. Tāda ir visas Bhagavad-gītas būtība. Tādēļ var secināt, ka Bhagavad-gīta ir pārpasaulīga literatūra, kas jālasa ļoti rūpīgi. Gītā-śāstram idaṁ puṇyaṁ yaḥ paṭhet prayataḥ pumān. Tā rezultātā, ja atbilstoši sekojam norādījumiem, tad varam būt brīvi no visām dzīves nedienām, raizēm. Bhaya-śokādi-varjitaḥ (Gītā-māhātmya 1). Visas bailes šajā dzīvē tiks dzēstas un iegūta atbrīve nākamajā dzīvē.

gītādhyāyana-śīlasya
prāṇāyama-parasya ca
naiva santi hi pāpāni
pūrva-janma-kṛtāni ca
(Gītā-māhātmya 2)

Vēl viena priekšrocība ir, ka, ja lasām Bhagavad-gītu patiesīgi un nopietni, tad ar KUnga žēlastību būtnes pagātnes grēku sekas viņu neietekmēs.