MO/Prabhupada 1060 - Doar atunci când Bhagavad-gītā este primită într-un Spirit de Supunere660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Sarvam etad ṛtaṁ manye (BG 10.14). "Accept, cred că tot ceea ce Tu ai spus este adevărat. Și Personalitatea Ta, Personalitatea Ta a Divinității, este foarte greu de înțeles. Și, prin urmare, nu poți fi înțeles nici de semizei. Nu poți fi înțeles nici măcar de semizei. " Aceasta înseamnă ca Suprema Personalitate a Divinității nu poate fi înțeleasă nici măcar de personalități mai importante decât ființa umană, atunci cum poate un om să Îl înțeleagă pe Śrī Kṛṣṇa fără a fi devotatul Său?

De aceea Bhagavad-gītā ar trebui înţeleasă în spiritul unui devotat al Domnului Śrī Kṛṣṇa. Cineva nu ar trebui să se creadă egal sau la același nivel cu Śrī Kṛṣṇa, sau nu ar trebui să creadă că El este o persoană normală, poate o persoană excepțională. Nu. Domnul Śrī Kṛṣṇa este Suprema Personalitate a Divinității. Deci cel puțin teoretic pe baza declaraţiei din Bhagavad-gītā sau pe baza afirmaţiei lui Arjuna, persoana care încearcă să înțeleagă Bhagavad-gītā, trebuie să-l acceptăm pe Śrī Kṛṣṇa ca fiind Suprema Personalitate a Divinității, și după, în acel spirit de supunere... Dacă cineva nu primește Bhagavad-gītā într-un spirit de supunere și prin ascultare, este foarte dificil să înțeleagă Bhagavad-gītā deoarece este un mare mister.

Deci în această Bhagavad-gītā... Putem studia ce este Bhagavad-gītā. Bhagavad-gītā este făcută pentru eliberarea persoanelor de ignoranța existenței materiale. Orice om este în dificultate în atât de multe feluri, la fel cum Arjuna era în dificultate în a alege să lupte în bătălia de la Kurukṣetra. Astfel el s-a predat lui Śrī Kṛṣṇa și din acest motiv a fost vorbită Bhagavad-gītā. În mod similar, nu doar Arjuna dar fiecare dintre noi, suntem întotdeauna plini de anxietăți din cauza existenței materiale. Asad-grahāt. Este... Existența noastra are loc în mediul, atmosfera nonexistenței. Dar de fapt nu suntem non-existenți. Existența noastră este eternă, dar într-un fel sau altul suntem puși în asat. Asat înseamnă ceea ce nu există.

Din atâția oameni care se întreabă despre poziția lor și cine sunt ei, de ce sunt în această ciudată poziție în care suferă... Până când cineva nu este în această poziție că "De ce sufăr? Nu vreau toată suferința asta. Am încercat să curm toate aceste suferințe, dar nu am reușit." Dacă cineva nu este în această poziție, nu este considerat o ființă umană perfectă. Umanitatea începe când acest tip de întrebări se nasc în mintea cuiva. În Brahma-sūtra aceste întrebări se numesc brahma-jijñāsā. Athāto brahma jijñāsā. Și fiecare activitate a ființei umane trebuie considerată o greșeală dacă nu avem această întrebare în minte. Persoanele care au trezit această întrebare în minte adică "Cine sunt eu, de ce sufăr, de unde vin și unde voi merge după moarte," când aceste întrebări apar, sunt trezite în mintea unei ființe umane sănătoase la minte, atunci practic este un student potrivit pentru înțelegerea Bhagavad-gītā. Și trebuie să fie śraddhāvān. Śraddhāvān. Trebuie să aibă respect, un respect iubitor pentru Suprema Personalitate a Divinității. O astfel de persoană, o persoană ideală era Arjuna.