MO/Prabhupada 1071 - Dacă ne asociem cu Domnul, cooperăm cu El, atunci putem deveni fericiți660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Putem de asemenea să ne amintim că atunci când vorbim de "Kṛṣṇa", acesta nu este un nume sectar. Numele "Kṛṣṇa" înseamnă cea mai înaltă plăcere. Este confirmat că Domnul Suprem este rezervorul, este depozitarul întregii plăceri. Noi toți tânjim după plăcere. Ānandamayo 'bhyāsāt (Vedānta-sūtra 1.1.12). Entitățile vii sau Domnul, pentru că suntem conștiienți, prin urmare conștiința noastră caută fericire. Fericire. Domnul este de asemenea tot timpul fericit, și dacă ne asociem cu Domnul, cooperăm cu El, facem parte din asocierea Sa, atunci și noi devenim fericiți. Domnul descinde în această lume muritoare pentru a-Şi arăta petrecerile pline de fericire în Vṛndāvana. Când Domnul Śrī Kṛṣṇa era în Vṛndāvana, activitățile Sale cu prietenii Săi, băieții păstori, cu domnițele Sale, cu prietenele Sale, prietenele domnițe, și cu locuitorii din Vṛndāvana și ocupația Sa de păstor din copilărie, iar toate aceste petreceri ale Domnului Kṛṣṇa erau pline de fericire. Toată Vṛndāvana, întreaga populație din Vṛndāvana era atrasă de El. Ei nu se gândeau la nimic în afară de Kṛṣṇa. Chiar Domnul Kṛṣṇa l-a oprit pe tatăl Său, Nanda Mahārāja din adorarea semizeului Indra, pentru că voia să stabilească faptul că oamenii nu au nevoie să adore alt semizeu în afară de Personalitatea Supremă a Divinității. Deoarece ţelul suprem al vieții este să ne întoarcem în sălaşul Domnului Suprem. Sălaşul Domnului Kṛṣṇa este descris în Bhagavad-gītā, capitolul 15, versetul 6:

na tad bhāsayate sūryo
na śaśāṅko na pāvakaḥ
yad gatvā na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama
(BG 15.6)

Descrierea cerului etern ... Când vorbim despre cer, pentru că avem concepția materială despre cer, ne gândim la un cer cu soare, lună, stele, cam așa. Dar Domnul spune că în cerul etern nu e nevoie de soare. Na tad bhāsayate sūryo na śaśāṅko na pāvakaḥ (BG 15.6). Și nici de lună. Na pāvakaḥ înseamnă că nu este necesară nici electricitatea sau focul pentru a face lumină pentru că cerul spiritual este deja iluminat de brahma-jyotir. Brahmajyoti, yasya prabhā (BS 5.40), razele sălaşului suprem. În aceste zile când oamenii încearcă să ajungă pe alte planete, nu este foarte dificil de înțeles sălaşul Domnului Suprem. Sălaşul Domnului Suprem este în cerul spiritual și se numește Goloka. În Brahmā-saṁhitā se descrie foarte frumos, goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ (BS 5.37). Domnul, deși este permanent în sălaşul Său, Goloka, El este totuși akhilātma-bhūtaḥ, îl putem aborda și de aici. Și de aceea Domnul vine să își manifeste forma Sa reală, sac-cid-ānanda-vigraha (BS 5.1), pentru ca noi să nu trebuiască să ne imaginăm. Nu se pune problema de imaginaţie.