MO/Prabhupada 1072 - Părăsirea aceastei lumi materiale și obținerea vieții veșnice în regatul etern660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Prezența Domnului, prin mila Sa fără de cauză, se manifestă prin a Sa Śyāmasundara-rūpa. Din nefericire, oamenii mai puțin inteligenți, Îl iau în derâdere Avajānanti māṁ mūḍhā (BG 9.11). Poate că Domnul apare ca unul dintre noi și se joacă cu noi, la fel ca o ființă umană, dar nu trebuie să considerăm că Domnul e unul dintre noi. Prin omnipotența Sa, El Însuși se prezintă înaintea noastră în forma Sa reală și manifestă petrecerile Sale, ca și o replică a celor din lăcașul Său. În acel sălaș al Domnului, numit brahma-jyotir, există de asemenea nenumărate planete. Exact cum avem nenumărate planete ce plutesc pe razele soarelui, similar, în brahma-jyotir, care emană din lăcașul Domnului Suprem, Kṛṣṇaloka, Goloka, ānanda-cinmaya-rasa-pratibhāvitābhis (BS 5.37), toate acele planete sunt planete spirituale. Ele sunt ānanda-cinmaya; nu sunt planete materiale. Deci Domnul spune:

na tad bhāsayate sūryo
na śaśāṅko na pāvakaḥ
yad gatvā na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama
(BG 15.6)

Oricine care se poate apropia de cerul spiritual nu va mai trebui să se întoarcă niciodată în cel material. Atâta timp cât ne aflăm în cerul material, ce să vorbim de a ajunge pe lună... Desigur luna este cea mai apropiată planetă, dar chiar dacă ajungem pe cea mai elevată planetă, care este numită Brahmaloka, până și acolo avem parte de aceleași suferințe ale vieții materiale. Vreau să spun suferințele nașterii, morții, bătrâneții și bolilor. Nicio planetă din universul material nu este lipsită de cele patru principii ale existenței materiale. Prin urmare, Domnul spune in Bhagavad-gītā ābrahma-bhuvanāl lokāḥ punar āvartino 'rjuna (BG 8.16). Entitățile vii călătoresc de pe o planetă pe alta. Nu putem merge pur și simplu spre alte planete printr-un dispozitiv mecanic ca și Sputnik. Există un proces pentru cine dorește să meargă pe alte planete. Yānti deva-vratā devān pitṟn yānti pitṛ-vratāḥ (BG 9.25). Dacă cineva dorește să meargă pe o altă planetă, de exemplu pe Lună, nu e nevoie să încerce să meargă cu un Sputnik. Bhagavad-gītā ne instruiește yānti deva-vratā devān. Luna, soarele sau planetele superioare lui Bhūloka sunt numite Svargaloka. Svargaloka. Bhūloka, Bhuvarloka, Svargaloka. Aceste sunt diferite categorii de planete. Astfel ele sunt cunoscute ca și Devaloka. Bhagavad-gītā dă o formulă foarte simplă prin care se poate ajunge pe cele mai elevate planete, Devaloka. Yānti deva-vratā devān. Yānti deva-vratā devān. Deva-vratā, dacă noi practicăm procesul de adorare al unui anume semizeu, atunci putem merge pe planeta sa de asemenea. Putem merge chiar pe planeta soarelui sau pe planeta lunii sau putem merge pe planetele cerești, dar Bhagavad-gītā ne sfătuiește să nu mergem pe niciuna dintre aceste planete din lumea materială, deoarece chiar dacă ne ducem pe Brahmaloka, cea mai elevată planetă, distanța până la cea mai elevată planetă a fost calculată de știința modernă ca fiind parcursă în 40,000 ani cu Sputnik. Dar nu este posibil să trăim 40,000 ani ca să ajungem la cea mai elevată planetă din acest univers material. Dar dacă o persoană își dedică viața adorării unui anumit semizeu, poate să ajungă pe acea planeta, și este afirmat în Bhagavad-gītā: yānti deva-vratā devān pitṟn yānti pitṛ-vratāḥ (BG 9.25). Similar, există Pitṛloka. Similar, o persoană care dorește să ajungă pe planeta supremă... Planeta supremă înseamnă Kṛṣṇaloka. În cerul spiritual există nenumărate planete, planete sanātana, planete eterne, care nu sunt niciodată distruse, anihilate. Dar dintre toate aceste planete spirituale există o planetă, planeta originară, care este numită Goloka Vṛndāvana. Deci aceste informații se află în Bhagavad-gītā și ni se oferă oportunitatea de a părăsi această lume materială și a obține viața eternă în regatul etern.