SH/Prabhupada 1067 - "Bhagavad-gitu" moramo prihvatiti bez ličnih tumačenja, i bez izmena

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 1066
Next Page - Video 1068 Go-next.png

We Must Accept the Bhagavad-gita Without Interpretation, Without any Cutting - Prabhupāda 1067


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Malim kompletnim jedinicama, živim bićima - date su sve mogućnosti da shvate Potpunog Boga. Svaki osećaj nepotpunosti, nesavršenosti - koji smo svi mi iskusili - je tu jedino usled nepotpunog znanja o Potpunom Bogu.

‘Bhagavad-gita’ je dakle kompletno znanje i Vedska mudrost. Celokupno Vedsko znanje je nepogrešivo; postoje mnogi primeri o načinu na koji prihvatamo Vedsko znanje kao nepogrešivo; uzmimo na primer Hinduse i način na koji oni prihvataju Vedsko znanje kao - potpuno; evo jednog malog primera, recimo, kravlja balega; kravlja balega je životinjski izmet, a prema 'smriti', ili Vedskoj mudrosti - ako neko dodirne životinjski izmet - mora da se okupa da bi se pročistio; međutim, u Vedskim spisima kravlja balega se navodi kao čista supstanca; u stvarnosti, prljavo mesto i nečiste stvari bivaju pročišćene u dodiru sa kravljom balegom; e, sad, ako se osoba raspravlja, 'kako to da se na jednom mestu tvrdi da je izmet životinje nečist - a na drugom mestu se kaže da je kravlja balega - koja je takođe životinjski izmet - čista --- zar to nije kontradiktorno?'; i zaista, to može da zvuči kontradiktorno, ali zato što je to Vedska naredba - mi je prihvatamo iz praktičnih razloga, i takvim prihvatanjem sigurno ne činimo grešku.

Moderna nauka tek otkriva - tačnije moderni hemičari kao Dr. Lal Mohan Gosal - koji je analizirao kravlju balegu i utvrdio da je ona mešavina svih antiseptičnih svojstava; on je iz radoznalosti takođe analizirao i vodu reke Ganđes - i došao do istog zaključka.

Moje mišljenje je dakle da je Vedsko znanje potpuno - jer je iznad svih sumnji i grešaka; a ‘Bhagavad-gita’ je esencija celokupnog Vedskog znanja. To znači da je Vedsko znanje nepogrešivo, nepromašivo; Vedsko znanje stiže putem savršenog učeničkog nasleđa, a to znači da Vedsko znanje nije proizvod nekog istraživačkog rada; naš istraživački rad je nesavršen, jer mi sve ispitujemo nesavršenim čulima; usled toga, rezultat našeg istraživanja je nesavršen, jer kao takav - i ne može da bude savršen.

Mi stoga treba da prihvatimo to perfektno znanje; to savršeno znanje dolazi - kao što je objašnjeno u ‘Bhagavad-giti’ - putem učeničkog nasleđa: "evam parampara-praptam imam rađaršajo viduha" (BG 4.2: "Ova vrhunska nauka je primljena neprekinutim lancem učenika, i sveti kraljevi su je shvatili na taj način...").

Mi dakle moramo da primimo znanje iz propisnog izvora, u neprekinutom nizu duhovnih učitelja, počevši od Svevišnjeg Gospoda Boga, lično.’Bhagavad-gitu’ je ispričao Vrhovni Bog lično, dok je Arđuna bio - da tako kažem - učenik koji je prihvatio lekcije ‘Bhagavad-gite’, prihvatio celu priču kakva jeste: bez izbacivanja delova - i bez izmena.

Nije dozvoljeno da jednu sekciju ‘Bhagavad-gite’ prihvatimo, a drugu da - odbacimo; to nije prihvatljivo; mi moramo da primimo ‘Bhagavad-gitu’ onakvu kakva jeste : bez ličnih interpretacija, bez izmena, i bez našeg kapricioznog, ćudljivog tumačenja ‘Gitinih’ subjekata, jer ‘Gita’ treba da se prihvati kao najviša perfekcija Vedskog znanja.

To Vedsko znanje je primljeno iz transcendentalnih izvora, gde je prva reč izgovorena lično od strane Svevišnjeg Boga. Reči koje je izgovorio Gospod Bog se nazivaju 'apaurušeja', što znači da te reči nije izrekla osoba koja potiče iz smrtnog sveta, osoba inficirana sa četiri principa nesavršenosti.

Živo biće iz ovog neduhovnog, materijalnog sveta je pod uticajem četiri principa nesavršenog življenja, a ti principi su: 1. sigurno će počiniti grešku; 2. sigurno će u izvesnim trenucima potpasti pod iluziju; 3. sigurno će pokušati da prevari druge; i 4. živo biće je je opremljeno nesavršenim čulima.

Usled ta četiri principa nesavršenosti osoba nije u stanju da prenese savršenu informaciju o sve-prožimajućem Božanskom znanju; Vedsko znanje nije od te nesavršene vrste; Vedsko znanje je prvobitno bilo saopšteno u srcu Brahme, prvog stvorenog živog bića, i Brahma je to znanje onda preneo svojim sinovima i učenicima - tačno onako kako ga je on čuo od strane Svevišnjeg Boga.