SL/Prabhupada 1072 - Kako zapustiti ta materialni svet in si pridobiti večno življenje v večnem kraljestvu660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Po svoji brezvzročni milosti se Gospod pojavi v Svoji Śyāmasundara-rūpi. Žal pa ga neumneži omalovažujejo. Avajānanti māṁ mūḍhā (BG 9.11). Kljub temu, da se Gospod pojavi kot eden izmed nas in se vede kakor navadno človeško bitje, Ga ne bi smeli imeti za sebi enakega. Gospod je vsemogočen in zato se nam pokaže v Svoji pravi podobi ter nam razodene zabave, ki so enake zabavam v Njegovem prebivališču. V Gospodovem prebivališču oziroma njegovem brahmajyotiju lebdijo nešteti planeti. Kakor v svetlobi Sonca lebdijo nešteti planeti, podobno v brahmajyotiju, svetlobi, ki se širi iz prebivališča Vsevišnjega Gospoda, Kṛṣṇaloke, Goloke, počivajo duhovni planeti; ānanda-cinmaya-rasa-pratibhāvitābhis (BS 5.37). Ti planeti so ānanda-cinmaya. To niso materialni planeti. Gospod pravi:

na tad bhāsayate sūryo
na śaśāṅko na pāvakaḥ
yad gatvā na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama
(BG 15.6)

Tistemu, ki pride v duhovno nebo, se ne bo treba vrniti nazaj v materialno nebo. Dokler smo v materialnem nebu, ni govora o tem, da bi odšli na planet Mesec. Planet Mesec je seveda najbližji planet. Vendar tudi če bi odšli na najvišji planet, ki se imenuje Brahmaloka, bi se tudi tam srečali z istimi življenjskimi nadlogami, t.j. rojstvom, smrtjo, starostjo in boleznijo. Ta štiri načela materialnega življenja so prisotna na vseh planetih materialnega stvarstva. Gospod v Bhagavad-gīti pravi: ābrahma-bhuvanāl lokāḥ punar āvartino 'rjuna (BG 8.16). Živa bitja potujemo z enega planeta na drugega. Vendar teh planetov ne moremo doseči z mehaničnimi sredstvi, npr. s Sputnikom. Kdor bi rad odšel na kak drug planet, se mora držati določene metode. Yānti deva-vratā devān pitṟn yānti pitṛ-vratāḥ (BG 9.25). Če si želimo oditi na določen planet, recimo planet Mesec, za to ne potrebujemo mehaničnih vozil. Bhagavad-gītā nas poučuje: yānti deva-vratā devān. Mesec, Sonce in drugi višji planeti, ki so nad Bhūloko, se imenujejo Svargaloka. Obstajajo tri skupine planetnih sistemov: Bhūloka, Bhuvarloka, Svargaloka. Višji planetni sistem se imenuje tudi Devaloka. Bhagavad-gītā opisuje preprosto metodo, s pomočjo katere lahko dosežemo višji planetni sistem, Devaloko. Yānti deva-vratā devān. Yānti deva-vratā devān. Deva-vratā. Če častimo določenega polboga, potem lahko odidemo na tisti planet, ki mu ta polbog vlada. Lahko odidemo tudi na Sonce, Mesec ali na druge višje planete, vendar nam Bhagavad-gītā odsvetuje potovanje na katerikoli planet materialnega sveta. Četudi bi odšli na najvišji planet v materialnem univerzumu, Brahmaloko, bi po znanstvenih izračunih za takšno pot z mehaničnim izumom potrebovali 40 000 let. Seveda ni mogoče, da bi živeli 40 000 let in dosegli najvišji planet tega materialnega univerzuma. Če človek svoje življenje posveti čaščenju določenega polboga, lahko odide na točno določen planet. V Bhagavad-gīti je rečeno: yānti deva-vratā devān pitṟn yānti pitṛ-vratāḥ (BG 9.25). Obstaja tudi Pitṛloka. Podobno lahko odidemo na najvišjega od vseh planetov, to je Kṛṣṇaloko. V duhovnem nebu obstaja nešteto planetov, ki so sanātana, večni in ki niso nikoli uničeni. Med vsemi duhovnimi planeti, pa je en planet, ki je izvorni in ta planet se imenuje Goloka Vṛndāvana. Vse to lahko preberemo v Bhagavad-gīti, ki nas uči, kako lahko zapustimo ta materialni svet in si pridobimo večno življenje v večnem kraljestvu.