CS/Prabhupada 1072 - Opuštění tohoto Hmotného Světa a získání našeho Věčného Života ve Věčném králostvím

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Leaving this Material World and get our Eternal Life in the Eternal Kingdom - Prabhupāda 1072


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Pánova přítomnost, Jeho bezpríčinnou milostí je přítomen v Jeho Śyāmasundara-rūpe. Naneštěstí lidé s menší inteligencí se Mu vysmívají. Avajānanti māṁ mūḍhā (BG 9.11). Protože Pán přichází jako jeden z nás a tak se snáma baví jako lidská bytost, proto nepotřebujeme považovat Pána za jednoho z nás. Je to Jeho všemohoucnost, že je před námi přítomen v Jeho skutečné podobě a vyjevuje Své zábavy, proto aby ustanovil Své sídlo. Takže toto sídlo Pána, v tom Brahma-jyotir také existuje nekonečno mnoho planet. Tak jako máme nesčetné množství planet vznášejících se ve slunečních paprscích, podobně, v brahma-jyotir, které vyzařuje se sídla Nejvyššího Pána, Krišna Loky, Goloky, ānanda-cinmaya-rasa-pratibhāvitābhis (BS 5.37), všechny ty planety jsou duchovní planety. Oni jsou ānanda-cinmaya; oni nejsou hmotné planety. Takže Pán říká,

na tad bhāsayate sūryo
na śaśāṅko na pāvakaḥ
yad gatvā na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama
(BG 15.6)

Tak teď každý kdo může dosáhnout toto duchovní nebe se již nebude muset vrátit zpátky do tohoto hmotného nebe. Dokud jsme v tomto hmotném nebi, co mluvit o dosažení měsíční planety ... Měsíční planeta, samozřejmě, je to nejbližší planeta, ale dokonce přiblížit se k nejvyšší planetě, která se jmenuje Brahmaloka, tak tam jsou také tytéž problémy hmotného života, Chci říct, problémy rození, smrti, stáří a nemoci. Žádné planety v hmotném vesmíru nejsou osvobozeny od principů hmotné existence. Pan proto říká v Bhagavad Gítě, ābrahma-bhuvanāl lokāḥ punar āvartino 'rjuna (BG 8.16). Živé bytosti cestují z jedné planety na druhou. Není to tak, že bychom mohli jednoduše cestovat mechanickou pomocí Sputniku. Každý kdo touží jít na jiné planety, tak na to je proces. Yānti deva-vratā devān pitṟn yānti pitṛ-vratāḥ (BG 9.25). Pokud che někdo jít na ony planety, řekněme měsíční planetu, nepotřebujeme se pokoušet tam jet pomocí Sputniku. Bhagavad Gíta nám dává pokyn, Měsíční planety, nebo sluneční planety nebo planety nad Bhúlokou se jmenují Svargaloka. Svargaloka. Bhúloka, Bhuvarloka, Svargaloka. Existují různé typy planet. Tak Devaloka, oni jsou známé takto. Bhagavad Gíta nám dává velmi jednoduchý návod jak můžete jít na vyšší planety, Devaloka. Yānti deva-vratā devān. Yānti deva-vratā devān. Deva-vrátit, pokud praktikujeme proces uctívání určitého poloboha, tak můžeme jít na tu určitou planetu. Můžeme jít dokonce na sluneční planetu, můžeme jít na měsíční planetu, můžeme jít na nebeské planety, ale Bhagavad Gita nám neřadí abychom šli na nějakou z těchto planet v materiálním světě, protože dokonce když půjdeme na Brahmaloku, na nejvyšší planetu, která je vypočtena moderními vědci, že nejvyšší planetu můžeme dosáhnout se sputnikem za 40,000 let. A není možné žít 40,000 let a dosáhnout nejvyšší planetu tohoto hmotného vesmíru. Ale pokud někdo zaměstná svůj život v uctívání určitého poloboha, tak se může dostat na tu určitou planetu, jak stojí v Bhagavad Gítě: yānti deva-vratā devān pitṟn yānti pitṛ-vratāḥ (BG 9.25). Podobně, existuje Pitṛloka. Podobně, ten kdo che dosáhnout nejvyšší planetu, nejvyšší planetu ... Nejvyšší planeta znamená Krišnaloka. V duchovním nebi existuje nekonečné množství planet, sanātana planety, věčné planety, které nejsou nikdy zničeny, zlikvidovány. Ale se všech těchto duchovních planet, existuje jedna planeta, původní planeta, která se jmenuje Goloka Vṛndāvana. Takže tyto informace jsou v Bhagavad Gítě a my máme opět příležitost opustit tento hmotný svět a získat náš duchovní život ve věčném králostvím.