MN/Prabhupada 1065 - Хүн өөрийгөө энэ махан бие биш гэдгээ мэдэх хэрэгтэй

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

One Has To Learn First Of All That He Is Not This Material Body - Prabhupāda 1065


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

бид материаллаг зүйлээр бохирдсон байгаа үүнийг болзолдсон байдал гэнэ. Болзолдсон түвшин хуурамч эго болон хуурамч ухамсар хуурамч ухамсар нь би материаллаг байгалийн бүтээгдэхүүн гэж үздэг үүнийг хуурамч эго гэдэг.Бүхий л материаллаг үйлдлүүд yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke (SB 10.84.13). Yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke, хүмүүс бие махбодиний үзлийн бодолд автсан байдаг одоо, Бхагавад гитаг Бурхан Аржунад хандан айлсдан учир нь тэрээр бие махбодийн үзэлд автсан байсан иймээс хүн энэ бие махбодиний үзлээс салах хэрэгтэй энэ бол трансценденталистуудын хувьд эрх чөлөөнд хүрэх ангижирахад хэрэгтэй хамгийн чухал зүйл юм хүн өөрийгөө энэ махан бие биш гэдгээ мэдэх хэрэгтэй энэ ухамсар эсвэл материаллаг ухамсар... Материаллаг ухамсараас салахад үүнийг мукти гэнэ мукти эсвэл ангижрал нь материаллаг ухамсараас бүрэн салахыг хэлж байгаа юм Шримад Бхагаватамд ангижралыг ийнхүү тайлбарладаг muktir hitvānyathā rūpaṁ svarūpeṇa vyavasthitiḥ (SB 2.10.6). Svarūpeṇa vyavasthitiḥ. ангижрал гэдэг нь энэ материаллаг ертөнцийн бохирдлоос ангид байхыг хэлж байгаа юм ухамсарын хувьд ариун байх Бхагавад гитагийн зорилго нь энэ цэвэр ухамсарыг сэргээхийг зорьсон Бид Бхагавад гитагийн сүүлийн зааварт Кришна Аржунагаас одоо ухамсар нь ариуссан эсэхийг асуусан ухамсар нь ариуссан эсэхийг Ариуссан ухамсар гэдэг нь Бурханы сургаалийн дагуу үйл хэргээ явуулахыг хэлнэ энэ бол ариуссан ухамсар. Энэ бол цэвэр ухамсарын эцсийн зорилго Ухамсар нь тэнд байгаа, гэхдээ бид хэсэг хэлтэрхий нь тул түүний нөлөөлөлд мөн автдаг материаллаг шинж чанарын нөлөөнд ордог гэхдээ Бурхан бол хамгийн Дээд нь тул юунд ч нөлөөнд ордоггүй. Түүнд юу ч нөлөөлөхгүй Энэ бол Бурхан болон Дээдийн хоорондох ялгаа нь.. энэ бол ухамсар... Ухамсар гэж юу вэ? энэ ухамсар бол Би бол би хэн бэ? бохирдсон ухамсарын хувьд би бол гэдэг нь би бүхий л зүйлийн эзэн гэдэг ухамсар энэ бол бохир ухамсар би бол таашаагч бүхий л материаллаг ертөнц би бол эзэн нь энэ материаллаг ертөнцийг бүтээгч гэж бодож байгаа тул оршин байгаа ухамсар 2 үйлдэлтэй, 2 физик салбартай нэг нь би бол бүтээгч нөгөөх нь би бол таашаан цэнгээгч гэж Харин Бүхний Дээд Бурхан нь жинхэнэ Бүтээгч болон таашаан цэнгээгч амьд оршнол, Бурханы хэсэг хэлтэрхийний хувьд тэр бол бүтээгч болон таашаан цэнгээгч гэхдээ тэр хамтардаг яг л нэг бүхэл машин мэт. Маши үйл үйлддэг хэрвээ бид өөрсдийн бие махбодийн бүтцийг судлах аваас энд хөл гар нүд зэрэг олон эрхтэнгүүд байна энэ бүгд багаж хөдөлж байна гэхдээ энэ бүхэн нь биеийн хэсэг нь болохоос биш таашаагч нь биш. Ходоод бол таашаагч хөл нэг газраас нөгөө газар руу аваачдаг гар бүх зүйлийг авчирдаг хоол хийдэг харин шүд нь зажилдаг биеийн бүхий л хэсэг нь ходоодонд таашаал ханамж өгөх гэж байна учир нь ходоод бол биеийн гол төв нь бүгдэд ходоод байдаг Prāṇopahārāc ca yathendriyāṇām (SB 4.31.14). яг л модны үндэс рүү услахад... эрүүл байдаг ... биеийн бусад хэсэг гар хөл нүд чих хуруу зэрэг нь ходоодны төлөө үйл хөдлөл хийдэг үүнтэй адилаар Бурхан бол таашаагч нь . Тэр бол таашаагч мөн бүтээгч харин бусад амьд оршнолууд нь Бурханы хэсэг хэлтэрхий түүний энергийн бүтээгдэхүүн бид зүгээр л Түүнд зориулах хэрэгтэй энэ өргөл нь тус болно хоолыг хуруу гараараа авч иддэг хэрвээ хуруу би яагаад энэ хоолыг ходоодонд өгөх хэрэгтэй гэж? өөрсдөө жаргая гэж бодох нь буруу хуруу өөрөө таашааж чадахгүй хэрвээ хуру баясахыг хүсч байвал ходоод руу хоолоо хийх хэрэгтэй.