HE/BG 10

From Vanipedia

BG-chapter next.pngאת ההתעמקויות של פְּרַבְּהוּפָּאדַה ניתן לראות בלחיצה על הקישור לפסוק

פסוק 10.1: אישיות אלוה העילאי אמר: הו אַרְג'וּנַה גיבור חיל, חזור נא ושמע. מאחר שאתה ידידי היקר, הרי שלטובתך אוסיף ואורה לך ידע נעלה אף מזה שהגדתי עד כה.

פסוק 10.2: לא המון האלים-למחצה, גם לא החכמים הדגולים, יודעים את מקורי או שיפעתי. שהרֵי אני הוא מקורם של האלים והחכמים, מכל בחינה.

פסוק 10.3: מי שיודעני כלא נולד, כחסר ראשית, וכאדון העולמות כולם – רק הוא, המפוכח באדם, נקי מחטא.

פסוקים 10.5-4: תבונה, ידע, השתחררות מספק ואשליה, מחילה, יושר, שליטה בחושים, שליטה במֶחשָב, שמחה וצער, לידה, מוות, פחד, אי-פחד, אי-אלימות, ישוב דעת, סיפוק, חישול עצמי, מתן צדקה, כבוד וקלון – כל התכונות הללו של ישויות החיים – אני יצרתי.

פסוק 10.6: שבעת החכמים הדגולים, ולפניהם ארבעת החכמים האחרים (סַנַקַה, סַנָאתַנַה, סַנַנְדַנַה וסַנַת-קוּמָארַה) והמַנַוים (ארבעה עשר מולידי המין האנושי) – אלה באו ממני, ממֶחשָבי. וישויות החיים שמאכלסות את הכוכבים השונים כולן הן צאצאיהם.

פסוק 10.7: אין ספק כי מי שמשוכנע כליל בשפעתי וביכולתי המיסטית, עוסק בשירות מסור ללא סייג.

פסוק 10.8: אני מקור העולמות הרוחניים והחומריים כולם. הכול נובע ממני. החכמים אשר יודעים דבר זה לאשורו, עוסקים בשירותי המסור וסוגדים לי בכל לבבם.

פסוק 10.9: מחשבותיהם של דְבֵקיי הטהורים נתונות לי, חייהם מוקדשים כליל לשירותי, והם מוצאים חדווה רבה ועונג בהאירם זה את זה ובהשיחם בי תמיד.

פסוק 10.10: מי שמסורים לשרתני באהבה תמיד – אותם אני חונן בתבונה שבעזרתה יוכלו לבוא אלי.

פסוק 10.11: כאות לחסד מיוחד, אני, השוכן בלבם, מסלק בלפיד היֶדע את חשכת בערותם.

פסוקים 10.13-12: אַרְג'וּנַה אמר: אתה האישיות העליונה, המשכן העליון, הטהור מכול, והאמת המוחלטת. אתה האישיות המקורית, הנשגבת והנצחית, אתה בלתי נולד והגדול מכול. גדולי החכמים והקדושים כנָארַדַה, אַסיתַה, דֵוַלַה ווְיָאסַה, כולם מאששים אמת זו לגביך, ועתה הנך מגידהּ לי בעצמך.

פסוק 10.14: הו קְרּישְׁנַּה, כל שהגדת לי, הריני מקבל כאמת. הו אלי, לא האלים-למחצה, גם לא הזֵדים, יכולים להבין את אישיותך.

פסוק 10.15: הו אישיות עליונה, מקור הכול, אדון כל הישויות, אל-האלים, אל-העולם! אכן, רק אתה, באמצעות אונך הפנימי, יודע אותך.

פסוק 10.16: פרט נא לפני את שפעיך הנשגבים, שבאמצעותם שורה אתה בעולמות כולם.

פסוק 10.17: הו קְרּישְׁנַּה, הו העליון ביודעי הנסתר, כיצד אהגה בך דרך קבע וכיצד אדע אותך? הו אישיות אלוה, באילו דמויות וצורות לזוכרך?

פסוק 10.18: הו גַ'נָארְדַנַה, שוב נא ופרט את כוחם הנסתר של שפעיך. לעולם לא אשבע משמוע אודותיך, ועם הקשיבי, עוד גוברת תשוקתי לטבול בנקטר מילותיך.

פסוק 10.19: אישיות אלוה העילאי אמר: הו אַרְג'וּנַה, נכון אני לתאר לפניך את פאר התגלויותיי, אולם רק את החשובות שבהן, כי שיפעתי חסרת גבולות.

פסוק 10.20: הו אַרְג'וּנַה, אני נשמת-העל אשר שוכן בלבה של כל ישות חיה. אני הראשית, האמצע ואחרית כל היש.

פסוק 10.21: מן האָדיתים אני וישְׁנּוּ, במאורות אני השמש הזוהרת, מן המַרוּתים אני מַרִיצ'י, ומבין הכוכבים אני הירח.

פסוק 10.22: בוֵדות אני הסָאמַה וֵדה; מן האלים-למחצה אני אינְדְרַה, מלך עדן; בחושים אני המֶחשָב; ובישויות החיים אני כוח החיוּת (תודעה).

פסוק 10.23: מכל הרוּדְרות אני שׂיוַה, מהיַקְשׁים והרָאקְשַׁסים אני שר העושר (קוּוֵרַה), מן הוַסוּיים אני אש (אַגְני) ומההרים אני מֵרוּ.

פסוק 10.24: הו אַרְג'וּנַה, דע כי בכוהנים אני הוא הראשי, בְּרּיהַסְפַּתי. מבין המצביאים אני קָארְתְתיקֵיַה, וממאגרי המים אני האוקיינוס.

פסוק 10.25: מבין החכמים הדגולים אני בְּהְרּיגוּ; בצלילים אני האוֹם הנשגב. בהקרבות אני זימרת השם הקדוש (גַ'פַּה), ומבין חסרי התנועה אני הרי ההימלאיה.

פסוק 10.26: מבין כל העצים אני הפיקוס הבנגלי (בניאן), ומהקדושים בקרב האלים-למחצה אני נָארַדַה. מהגַנְדְהַרְוים אני צ'יתְרַרַתְהַה, ובין הישויות המושלמות אני החכם קַפּילַה.

פסוק 10.27: מהסוסים דע כי אני הוא אוּצְ'צַ'יְהְּשְׂרַוָא, שנוצר במהלך חביצתו של האוקיינוס לצורך הפקת הנקטר. מבין הפילים האצילים, אני הוא אַיְרָאוַתַה, ומבני האדם אני המלך.

פסוק 10.28: בכלי הנשק אני הברק, ומהפרות אני סוּרַבְּהי. מגורמי ההתרבות אני קַנְדַרְפַּה, אל האהבה, ובנחשים אני וָאסוּקי.

פסוק 10.29: מבין הנָאגוֹת מרובי הראשים אני אַנַנְתַה, ובין שוכני המים אני האל-למחצה וַרוּנַּה. מן האבות הקדומים אני אַרְיַמָא, ומשומרי החוק אני יַמַה, אל המוות.

פסוק 10.30: מבין הדַיְתְיות הזֵדים אני הדָבֵק פְּרַהְלָאדַה, מבין המכניעים אני הזמן, בחיות אני האריה ומבין הציפורים אני גַרוּדַּה.

פסוק 10.31: מן המטהרים אני הרוח, ומאוחזי הנשק אני רָאמַה. בדגים אני הכריש ומן הנהרות הזורמים אני הגנגס.

פסוק 10.32: הו אַרְג'וּנַה, אני ראשית כל בריאה, האחרית וגם התווך. במדעים אני המדע הרוחני של העצמי, ובחכמי ההיגיון אני המסקנה האמיתית.

פסוק 10.33: באותיות אני האות א', ובצירופי המילים אני הצירוף הזוגי. אני גם הזמן הבלתי נלאה, ובבוראים אני בְּרַהְמָא.

פסוק 10.34: אני המוות המכלה כול, ואני העיקרון המחולל את העומד לבוא. בנשים אני פרסום, מזל, נועם הדיבור, זיכרון, תבונה, יציבות וסבלנות.

פסוק 10.35: מבין מזמורי הסָאמַה וֵדַה אני הבְּרּיהַת-סָאמַה, ובפיוט אני הגָאיַתְרִי. בחודשים אני מָארְגַשִׂירְשַׁה (נובמבר-דצמבר), ובעונות אני האביב המלבלב.

פסוק 10.36: אני גם ההימור במִרמה, והפאר במפואר. אני ניצחון, אני הרפתקה, ואני החוזק בחזק.

פסוק 10.37: מבין צאצאי וְרּישְׁנּי אני וָאסוּדֵוַה, בפָּאנְּדַּוים אני אַרְג'וּנַה, בחכמים אני וְיָאסַה, ומבין ההוגים הדגולים אני אוּשַׂנָא.

פסוק 10.38: באמצעים לאכיפת החוק אני העונש, ובשואפים לניצחון אני המוסר. בסוד אני השתיקה, ובחכם אני החכמה.

פסוק 10.39: יתר על כן אַרְג'וּנַה, אני הזרע המחולל כל הוויה. אין ישות – נעה או נייחת – שיכולה להתקיים בלעדי.

פסוק 10.40: הו מדביר האויבים עז הרוח, גילויי האלוהיים הם ללא גבול. כל שהגדתי לך רק מרמז על שפעי האינסופיים.

פסוק 10.41: דע כי כל יציר רב הוד, שיפעה ויופי, מקורו רק בחלקיק אחד של תפארתי.

פסוק 10.42: אך מה הטעם, אַרְג'וּנַה, במידע מפורט שכזה? עם חלקיק אחד ויחיד שלי אני שורה בתבל כולה ומקיימה.