HE/BG 11

From Vanipedia

ב.ג.את ההתעמקויות של פְּרַבְּהוּפָּאדַה ניתן לראות בלחיצה על הקישור לפסוק

פסוק 11.1: אַרְג'וּנַה אמר: למשמע הוראותיך, שבחסדך לימדתני, אודות הכמוסים שבנושאים הרוחניים כולם, נמוגה עתה אשלייתי.

פסוק 11.2: הו בעל עיני לוטוס, שמעתי ממך בפרוטרוט אודות הופעתן והיעלמותן של כל ישויות החיים, והבנתי את תפארתך הבלתי מתכלה.

פסוק 11.3: הו הדגול באישיויות, הו דמות עילאית, למרות שאני רואה אותך לפני בדמותך האמיתית, כפי שתיארת את עצמך, מתאווה אני לראות כיצד נכנסת לתוך עולם התופעות. ברצוני לראותך בדמותך זו.

פסוק 11.4: הו אלי, אדון כל כוחות הנסתר, אם סבור אתה שביכולתי לחזות בדמות היקום, או אז הראה נא לי אישיות יקומית אינסופית זו.

פסוק 11.5: אישיות אלוה העילאי אמר: הו אַרְג'וּנַה בן פְּרּיתְהָא, הבט נא וראה את שיפעתי – מאות ואלפי דמויות אלוהיות בשלל גוון ושוני.

פסוק 11.6: הו הטוב בבְּהָארַתים, ראה כאן מופיעים למיניהם: אָדיתים, וַסוּיים, רוּדְרות, אַשְׂוינִי-קוּמָארים ושאר האלים-למחצה. צפה נא בשלל נפלאותיי, בהם לא חזה, גם לא שמע אודותם, איש לפניך.

פסוק 11.7: הו אַרְג'וּנַה, כל שהתאווית לראות, תמצא עתה בגופי זה! בדמות היקום תחזה בזה שחפץ אתה לראות עכשיו, גם בזה שתתאווה לראות בעתיד. הכול – הנע והדומם – מצוי כאן בשלמות, במקום אחד.

פסוק 11.8: אולם לא בעיניים אלה תוכל לראותני. אעניק לך עיניים אלוהיות. הבט וצפה בשיפעתי הפלאית!

פסוק 11.9: סַנְֿגַ'יַה אמר: הו מלך, בדברו כך, הציג אז אדון כל כוחות הנסתר, אישיות אלוה, את דמות היקום לפני אַרְג'וּנַה.

פסוקים 11.11-10: בדמות היקום ראה אַרְג'וּנַה פּיות לאינספור, גם עיניים ושלל מראות מופלאים. זו עטתה עדיים שמימיים לרוב ונשאה אל-על כלי נשק אלוהיים. מלבושים וזֵרים קסומים עיטרוה, ובשמים אלוהיים סכו את גופה. כולה היתה פלאית, זוהרת, אינסופית ומתרחבת לכל עבר.

פסוק 11.12: לו זרחו לפתע במרום מאות ואלפי שמשות, היתה קרינתן משתווה אולי לזוהרו של אישיות אלוה בדמותו היקומית.

פסוק 11.13: או אז ראה אַרְג'וּנַה בדמות היקום את העולם המתרחב לאין גבול מצוי כולו במקום אחד, אף שנחלק לאלפים רבים.

פסוק 11.14: ואז, נבוך ומשתאה ושערותיו סומרות, כפף אַרְג'וּנַה ראשו והשתחווה, ובכפיים צמודות נשא תפילה לאל.

פסוק 11.15: אַרְג'וּנַה אמר: קְרּישְׁנַּה יקר, אני רואה מכונסים בגופך כל האלים-למחצה וישויות חיים נוספות. אני רואה את בְּרַהְמָא יושב על פרח הלוטוס, וגם שׂיוַה שם וכל החכמים והנחשים השמימיים.

פסוק 11.16: הו אדון העולם, הו דמות היקום, אני רואה בגופך זרועות לאינספור וכרסות ופיות ועיניים, כולם נפוצים לכל עבר, ללא סוף. לא אחרית לך, לא תווך, גם לא ראשית.

פסוק 11.17: מה קשה להביט בדמותך – כרשפי אש מלהטת או כיקוד השמש האדיר, זו מפיצה סביבה את זוהרה המסנוור. אך הנה אני חוזה בה מצויה בכול, מעוטרת בכתרים, אלות ודיסקוסים.

פסוק 11.18: אתה המטרה הבראשיתית, העילאית. אתה משכנו הסופי של היקום כולו. אתה בלתי מתכלה, אתה גם הקדום מכול, מקיים הדת הנצחית ואישיות אלוה. זו דעתי.

פסוק 11.19: אתה ללא מקור, אמצע או סוף, ולתהילתך אין גבול. זרועותיך רבות מספור והחמה והלבנה הן עיניך. אני רואה להבות אש פורצות מפיך וקרינתך שורפת את היקום כולו.

פסוק 11.20: אף שאתה אחד, משתרע אתה על הרקיע כולו, על כוכביו והחלל שביניהם. הו רב ועצום, למראה דמות מופלאה ומבעיתה זו, כל מערכות הכוכבים חרדות.

פסוק 11.21: המון האלים-למחצה כולם מתמסרים לך ונכנסים לתוכך. אחדים אומרים תפילות ביראה ומצמידים כפותיהם. המוני קדושים וישויות מושלמות קוראים "שלום לכול!" ומתפללים אליך במזמורים וֵדיים.

פסוק 11.22: שׂיוַה, על ריבוי היבטיו, האָדיתים, הוַסוּיים, הסָאדְהְיות, הוישְׂוַדֵוים, שני האַשְׂוינִים, המַרוּתים, האבות הקדומים, הגַנְדְהְרַוִים, היַקְשׁים, האַסוּרות והאלים-למחצה המושלמים, כולם צופים בך בפליאה.

פסוק 11.23: הו רב עוז וכוח, הכוכבים ושליטיהם כולם נחרדים למראה דמותך האדירה, על ריבוי פניה, עיניה, זרועותיה, ירכיה, רגליה, כרסותיה, ואינספור שיניך האימתניות; אלה נבעתים, וכך גם אני.

פסוק 11.24: הו וישְׁנּוּ השורה בכול, למראך הבוהק בשלל צבעים ונושק לשמיים, למראה פיותיך הפעורים ועיניך הגדולות, היוקדות, נפשי נבעתת מאימה. איני יכול עוד לשמור על איזוני ועל שלוות רוחי.

פסוק 11.25: הו אל האלים, מקלט העולמות, רחם נא עלי. למראה פניך הרושפים כמוות ושיניך המבעיתות, אובד איזוני, ובלבול אוחז בי מכל עבר.

פסוקים 11.27-26: בניו של דְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה, עם המלכים בעלי בריתם, ובְּהִישְׁמַה, דְרוֹנַּה וקַרְנַּה, גם החשובים בחיילינו – כולם נוהרים אל פּיותיך האימתניים. אני רואה גם כמה נלכדים, מחוצי ראש, בין שיניך.

פסוק 11.28: כגלי נהר רבים הזורמים לים, נדחקים הלוחמים הדגולים הללו לאש פיותיך.

פסוק 11.29: אני רואה אנשים אלה אצים אל לועותיך כמו עשים שנמשכים לאש ונשרפים למוות.

פסוק 11.30: הו וישְׁנּוּ, אני רואה אותך בכל עבר, מכלה אותם בלהבות פיותיך. קרינתך יוקדת נוראות ומציפה את היקום כולו בזוהרה.

פסוק 11.31: הו אל האלים, הו דמות אימתנית, אמור נא לי מי אתה. הנני משתחווה בענווה לפניך; רחם עלי. אתה הנך האל הבראשיתי, וברצוני לדעת אודותיך, כי איני יודע מהי משימתך.

פסוק 11.32: אישיות אלוה העילאי אמר: הנני הזמן, מחריבם האדיר של העולמות, ובאתי לכאן כדי להכחיד את האנשים כולם. מלבדכם (הפָּאנְּדַּוים), חייל לא ישרוד משני המחנות.

פסוק 11.33: קום, היכון לקרב, וזכה בתהילה. מגר את האויבים והתענג על ממלכה משגשגת. על-פי תכניתי אלה כבר הוכו למוות, ואתה, הו סַוְיַסָאצִ'י, אינך אלא כלי במלחמה.

פסוק 11.34: דְרוֹנַּה, בְּהִישְׁמַה, גַ'יַדְרַתְהַה, קַרְנַּה, ושאר הלוחמים הדגולים – כולם כבר נהרגו בידַי. הרוג אותם מבלי להיטרד. צא והילחם, ותדביר את אויביך בקרב.

פסוק 11.35: סַנְֿגַ'יַה אמר לדְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה: הו מלך, למשמע דבריו של אישיות אלוה, החל אַרְג'וּנַה, בחיל ורעדה, משתחווה שוב ושוב בכפיים צמודות ובקול שנוק מאימה הגיד לאל.

פסוק 11.36: אַרְג'וּנַה אמר: הו אדון החושים, העולם עולץ לשמע שמך, והכול נקשרים אליך. הישויות המושלמות חולקות לך כבוד ויקר, בעוד שהזדים נסים באימה לכל עבר. אך מן הדין שיהיה כך.

פסוק 11.37: הו הגדול מכול, אפילו מבְּרַהְמָא, אתה הנך הבורא הראשוני. מדוע שלא ישתחוו לפניך? הו הבלתי מוגבל, אל האלים, מקלט היקום! אתה המקור הבלתי מנוצח, סיבת כל הסיבות, ונשגב אתה לעולם התופעות החומרי.

פסוק 11.38: אתה אישיות אלוה המקורי, אתה הקדום מכול ואתה משכן הקודש והמקלט העליון בעולם תופעות זה. אתה יודע כול ואתה כל שאפשר לדעת אותו. אתה המחסה העילאי, אשר מעבר למידות החומריות. הו דמות חסרת גבולות! שורה אתה בהתגלות הקוסמית כולה!

פסוק 11.39: אתה אוויר, ואתה השליט העליון! אתה אש, אתה מים, ואתה הירח! אתה בְּרַהְמָא, היצור הראשון, ואתה אבי הסב. אלף פעמים הריני משתחווה לפניך, ושוב ושוב!

פסוק 11.40: הנני משתחווה אליך מלפנים ומאחור ומכל עבר! הו עוצמה חסרת גבולות, אדון לכוח אינסופי! אתה שורה בכול, ולפיכך הנך הכול.

פסוקים 11.42-41: בחושבי אותך לרעי, כיניתי אותך בפזיזות "הו קְרּישְׁנַּה", "הו יָאדַוַה", "הו ידידי", מבלי לדעת את תפארתך. אנא, סלח לכל אשר עשיתי מתוך טירוף או מאהבה. חיללתי את כבודך פעמים רבות – בבדיחות הדעת בעת מרגוע, בהשתרענו על אותה מיטה, או ביושבנו או באכלנו יחדיו – לעיתים ביחידות ולעיתים לעיניהם של ידידים רבים. הו הבלתי מוֹעד, מחל לי על כל עוונותיי.

פסוק 11.43: אתה אבי עולם התופעות כולו, על כל החי והדומם שבו. אתה מנהיגו הנערץ והמורה הרוחני העליון. אף לא אחד שווה לך, גם לא זהה עמך. הו ריבון בעל עצמה אינסופית, כיצד יתכן שיהיה בשלושת העולמות מישהו גדול ממך?

פסוק 11.44: אתה הריבון העליון, מושא סגידתה של כל ישות חיים. הריני נופל לרגליך ומתחנן בהכנעה לחסדך. כאב שסולח לחוצפת בנו, כחבר שסולח לעזות-המצח של ידידו, או כבעל שסולח לחירות-יתר מצד אישתו, סלח נא על כל העוולות שעשיתי לך.

פסוק 11.45: הו אל האלים, הו משכן היקום, למראה דמות היקום, בה לא חזיתי מעולם, ליבי מתרונן, אך בו בזמן נפשי נבעתת מאימה. הטה נא לי חסדך ושוב גלה לפני את דמותך כאישיות אלוה.

פסוק 11.46: הו דמות היקום, הו אל בעל אלף ידיים, חפץ אני לחזות בדמותך בעלת ארבע הידיים, עם קסדה לראשך, ובידיך אלָה, גלגל, קונכייה, ופרח לוטוס. ברצוני לראות אותך בדמות זו.

פסוק 11.47: אישיות אלוה העילאי אמר: אַרְג'וּנַה יקירי, בשמחה רבה הראיתי לך, באמצעות אוני הפנימי, אותה דמות-יקום עילאית שבתוך העולם החומרי. איש לפניך לא חזה בדמות ראשונית זו, שלא גבול לה וקרינתה שופעת אור.

פסוק 11.48: הו הטוב בלוחמי הקוּרוּ, לפניך, איש לא חזה בדמותי היקומית מעולם; שהרי לא די בלימוד הוֵדות, גם לא בהעלאת קורבנות, במתן צדקה או במעשי חסד, אף לא בסגפנות חמורה – לא די באלה כדי לראותני בדמות זו בעולם החומרי.

פסוק 11.49: דְבֵקי, למראה היבטי המחריד הזה, נבעתת והתבלבלת כולך. הבה ונשים לזה קץ. ועתה, בנפש שלווה, חפשי מכל מורא, תוכל לראות את הדמות לה התאוויתָ.

פסוק 11.50: סַנְֿגַ'יַה אמר לדְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה: בהגידו כך, גילה אישיות אלוה העילאי את דמותו האמיתית בעלת ארבע הידיים, ולבסוף, כדי לעודד את אַרְג'וּנַה אחוז האימה, הוא הציג את דמותו בעלת שתי הידיים.

פסוק 11.51: משראה אַרְג'וּנַה את קְרּישְׁנַּה בדמותו המקורית הוא אמר: הו גַ'נָארְדַנַה, למראה דמותך האנושית רבת החן, נרגעה נפשי ושבה לטבעה המקורי.

פסוק 11.52: אישיות אלוה העילאי אמר: אַרְג'וּנַה יקר, קשה עד מאוד לחזות בדמותי שבה הנך צופה עתה. אפילו האלים-למחצה תרים תמיד אחר הזדמנות לראות דמות אהובה זו.

פסוק 11.53: הדמות שרואה אתה בעיניים נשגבות, לא על-ידי לימוד הוֵדות ניתן להבינה, גם לא על-ידי סיגופים קשים, מתן צדקה או סגידה. לא באלה ניתן לראותני כפי שאני.

פסוק 11.54: אַרְג'וּנַה יקירי, רק באמצעות שירות מסור ללא סייג ניתן להבין אותי כפי שאני – שניצב לפניך וניגלה לעיניך במישרין. רק בדרך זו תוכל לחדור אל מסתורי הבנתי.

פסוק 11.55: אַרְג'וּנַה יקירי, מי שעוסק בשירותי הטהור, ופטור מטומאתן של פעילות תועלתנית ושכלתנות עיונית, מי שעובד למעני ועושה אותי למטרת חייו העליונה, והוא ידיד לכל ישות חיה – אין ספק כי יבוא אלי.